Dansk Sygepleje Selskab

Aktuelt fra Dasys

DASYS' årsberetning 2017

DASYS' strategi 2020

 

Alle DASYS' 3 råd søger nye medlemmer!

Hvis du er interesseret i at være med i Uddannelsesrådet, Dokumentationsrådet eller Forskningsrådet bedes du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til formanden for det faglige selskab, som du er medlem af og som står som indstillende FS. 

 

Sygeplejerskers dokumentationspraksis undersøgt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt 1175 sygeplejersker

Nu foreligger den endelige rapport med præsentation af resultater og anbefalinger til, hvordan vi kan arbejde med at forbedre sygeplejerksers dokumentationspraksis. Håber I alle har lyst til at drøfte den lokalt, men du er også velkommen med dine input på DASYS's facebookside. 

Her er nogle appetitvækkere fra undersøgelsen:

  • 23 % af sygeplejerskerne havde den sidste måned oplevet mangelfuld dokumentation, som førte til en utilsigtet hændelse eller en fejl. Den sygeplejefaglige dokumentation er væsentlig for patientsikkerheden. 
  • 63 % af sygeplejerskerne oplevede i mindre grad eller slet ikke, at patienten blev involveret i dokumentationen. Her er der virkeligt et forbedringspotentiale. 
  • Vi har altid vidst at ledelse har betydning for sygeplejerksers dokumentationspraksis, men undersøgelsen har vist, at de sygeplejersker som oplevde at ledelsen prioriterer dokumentationen, også oplevede, at der var mere klarhed over og enighed om, hvad der skal dokumenteres. Derudover oplevede de i højere grad, at de havde de nødvendige ressourcer til arbejdet med dokumentation. 

Undersøgelsen og rapporten er blevet til i et samarbejde mellem DSR og DASYS. Stor tak til Louise Krypsin Sørensen fra DSR og Hanne Mainz fra DASYS, som er forfattere. 

Læs hele rapporten her

Sæt kryds i kalenderen !  

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet afholder deres kommende konference den 8. maj 2018!

Læs mere om konferencen her

 

Dokumentationsrådet

Dokumentationsrådet afholder deres kommende konference den 25.-26. september 2018 i København! Yderligere informationer følger.. 

 

DASYS ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Senest opdateret november 2017