Dansk Sygepleje Selskab

07 (1) - Lille WEB

patientinvolvering i dokumentation

Udfra rapporten om sygeplejerskers dokumentationspraksis fra 2017 ønsker DASYS' Dokumentationsråd at udarbejde et idékatalog, som kan inspirere sygeplejersker til at involvere patienter og pårørende i dokumentationspraksis. Derfor opfordres alle sygeplejersker i Danmark, som arbejder med involvering af patienter og pårørende i dokumentation, at sende en beskrivelse af dette. Vi skal have ideerne senest 1/1 2019. 

Læs om idékataloget og hent skabelonen til beskrivelsen her 

 

Konference - Lille WEB

indkaldelse til repræsentantskabsmøde

DASYS indkalder bestyrelsen samt de faglige selskaber til repræsentantskabsmøde den 20. november kl. 10:00-12:00 på Hotel Koldingfjord. Læs dagsordenen her, se  indkaldelsen her og hent  ansøgningsskema til DASYS bestyrelse her.

 

06 - Lille - WEB

masterclass om ledelse af forskning i sygeplejen

Formålet med dagen er at tydeliggøre, hvordan man som leder kan medvirke til at udvikle den sygeplejefaglige praksis gennem forskning. Der vil være fokus på strategiske, organisatoriske og driftsmæssige overvejelser, der kan være med til at afklare hvilken betydning forskning kan have for udvikling af gode patient/borger forløb.

Ttilmeld dig Forskningsrådets Masterclass 27/11 2018

  

03 - Lille WEB

International dokumentationskonference

International dokumentationskonference bliver afholdt i Falun, Sverige, i foråret 2019. Der er mulighed for at indsende abstract. 

Læs mere her

 

18 - Lille - WEB


søg midler til konferencedeltagelse

Skal du på konference i den kommende tid? Så kan du søge midler i DASYS' pulje til strategiske deltagelse i konferencer m.m. DASYS' bestyrelse, rådsformænd og medlemmer af de faglige selskaber kan søge midler i puljen. Hent ansøgningsskema her.

 

Link til de Faglige Selskabers hjemmesidER

 

 

 

 

Senest opdateret oktober 2018

 

Søg midler til konferencedeltagelse