Dansk Sygepleje Selskab

Repr .moede 2018 Beskaaeret 2

repræsentantsskabsmøde og strategiseminar 30/9

Årets repræsentantskabsmøde i DASYS finder sted den 30. september kl. 14.30-16, hvor det afholdes sammen med strategiseminaret for de faglige selskaber og DASYS i Rebild Bakker. Strategiseminaret er et døgnseminar, der varer fra 29. september kl. 12 til 30. september kl. 16.

På strategiseminaret skal der udarbejdes en 2025-strategi, som blandt andet skitserer, hvordan samarbejdet mellem de faglige selskaber og DASYS kan udvikles og styrkes frem mod 2025. Til strategiseminaret kan hvert fagligt selskab deltage med to personer, eksempelvis formand og næstformand.

Tilmelding til strategiseminar og repræsentantskabsmøde kan ske til dasys@dasys.dk

Program for strategiseminar
Information til onlinedeltagere i strategiseminar
Information til "fysiske" deltagere i strategiseminar
Dagsorden for repræsentantskabsmøde

 

06 - Lille Beskaaret

årsberetning 2020 er klar

Hvad er der sket i årets løb i DASYS? Det kan du læse i årsberetningen for 2020, der netop er færdiggjort. 

Læs årsberetning 2020

 

03 - Lille2

dokumentationsKONFERENCe 2020

Den 3-4. november 2020 afholder DASYS årets dokumentationskonference under overskriften "Vær med til at forme fremtidens dokumentationspraksis". I år tager vi afsæt i journalbekendtgørelsen, der sammen med vejledningen for sygeplejefaglige optegnelser står til at blive opdateret i den nærmeste fremtid. 


 

uLLA KRAMER

ny formand for UDDANNELSESrådet

Ph.d., MLP og sygeplejerske Tina Kramer er valgt som ny formand for DASYS' Uddannelsesråd. Tina er uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Intensiv og Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital og har været medlem af Uddannelsesrådet siden 2019. Hun overtager formandsposten efter Kirsten Frederiksen.

"Jeg har i hele mit professionelle liv interesseret mig for uddannelsesområdet med særligt fokus på vejledningspraksis og professionel kvalifikations- og kompetenceudvikling. En stærk faglighed i sygeplejen fordrer, at der udarbejdes tydelige karriereveje for sygeplejersker, som understøttes af reel mulighed for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse," siger Tina Kramer.

  

18 - Lille - WEB

økonomisk støtte til medlemmer

DASYS er som et nyt tiltag startet med at uddele økonomisk støtte til medlemmerne. Der kan søges støtte til både nationale og internationale konferencer, kurser og temadage.

Hent vejledning til at søge her
Hent ansøgningsskema her

 

 

 

Link til de Faglige Selskabers hjemmesidER

 

 

Senest opdateret juni 2019

DASYS' strategiseminar
DASYS' strategiseminar i marts er udskudt til den 29-30. september 2020. Målet med seminaret er at udarbejde en 2025-strategi og herunder lægge linjerne for, hvordan samarbejdet mellem de faglige selskaber og DASYS kan udvikles og styrkes frem mod 2025. Tilmelding kan ske til dasys@dasys.dk. Se program her.