Dansk Sygepleje Selskab

Aktuelt fra Dasys

 

Dokumentationskonferencen 2016 - se powerpoints fra dagen

 

Den 8. november 2017 holder DASYS forskningsråd konference i Skejby. Det overordnede tema bliver: Resultater og betydning af forskning  indenfor sygepleje. Fokus vil være på forskningsresultater og  den direkte og indirekte betydning disse resultater har på sygeplejepraksis.

 

 

 

Sidst opdateret september 2016