Dansk Sygepleje Selskab

Aktuelt fra Dasys

Ungt medlem til bestyrelsen søges:

Vi har en ledig plads som observatør i bestyrelsen. Vi søger en yngre person, meget gerne med interesse for udvikling af kommunikation i sociale medier og på hjemmesiden, samt interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet i DASYS . Vil du være med i DASYS bestyrelsesarbejde, så kontakt Formand Margit Roed Heman på mail Margit.Roed@regionh.dk

 

Repræsentantskabsmøde afholdes den 30.november. Mere information følger. 

 

Den 8. november 2017 holder DASYS forskningsråd konference i Skejby. Det overordnede tema bliver: Resultater og betydning af forskning  indenfor sygepleje. Fokus vil være på forskningsresultater og  den direkte og indirekte betydning disse resultater har på sygeplejepraksis.

 

 

 Senest opdateret oktober 2016