Dansk Sygepleje Selskab

Aktuelt fra Dasys

DASYS' årsberetning 2016

DASYS' strategi 2020

 

Ny formand for DASYS - Pia Dreyer:

DASYS' årlige repræsetantskabsmøde blev afholdt 30. november. Margit Roed gik af som formand. Ny formand er Pia Dreyer, klinisk sygeplejespecialist, Anæstesiologisk Afdeling, AUH (FSAIO). Hun har tidligere været formand for DASYS' Forskningsråd.

 

Kommende konferencer:

Uddannelsesrådet holder konference 4. maj 2017 på Kolding Fjord - Se programmet for dagen her og meld dig til konferencen her. Vi glæder os til at se dig!

Dokumentationsrådet afholder konference 12. og 13. september 2017. Få mere information om konferencen her.

Den 31. oktober 2017 holder DASYS forskningsråd konference i Skejby. Det overordnede tema er: Resultater og betydning af forskning  indenfor sygepleje. Fokus vil være på forskningsresultater og den direkte og indirekte betydning disse resultater har på sygeplejepraksis. Se program.

Senest opdateret marts 2017