Dansk Sygepleje Selskab

Aktuelt fra Dasys

DASYS' årsberetning 2016

 

Ny formand for DASYS - Pia Dreyer:

DASYS' årlige repræsetantskabsmøde blev afholdt 30. november. Margit Roed gik af som formand. Ny formand er Pia Dreyer, klinisk sygeplejespecialist, Anæstesiologisk Afdeling, AUH (FSAIO). Hun har tidligere været formand for DASYS' Forskningsråd.

 

Ungt medlem til bestyrelsen søges:

Vi har en ledig plads som observatør i bestyrelsen. Vi søger en yngre person, meget gerne med interesse for udvikling af kommunikation i sociale medier og på hjemmesiden, samt interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet i DASYS. Vil du være med i DASYS bestyrelsesarbejde, så kontakt formand Pia Dreyer på mail  piadreye@rm.dk

 

Kommende konferencer: 

Uddannelsesrådet holder konference 4. maj 2017 på Kolding Fjord - se flyer. Mere information følger.

Dokumentationsrådet afholder konference 12. og 13. september 2017. 

Den 31. oktober 2017 holder DASYS forskningsråd konference i Skejby. Det overordnede tema bliver: Resultater og betydning af forskning  indenfor sygepleje. Fokus vil være på forskningsresultater og  den direkte og indirekte betydning disse resultater har på sygeplejepraksis.

 

 Senest opdateret februar 2017