Dansk Sygepleje Selskab

Tilmelding til årets dokumentationskonference er netop åbnet!

Læs mere om dagen og tilmeld dig her

Husk at tilmelde dig inden den 15. juni - herefter stiger prisen med 500 kr!

Husk at tilmelde dig Uddannelsesrådets konference 2018! 

Skynd dig, hvis du vil sikre dig en af de sidste pladser på årets konference!

Se programmet for konferencen og tilmeld dig her

 

International dokumentationskonference

International dokumentationskonference bliver afholdt i Falun, Sverige, i foråret 2019. Der er mulighed for at indsende abstract. 

Læs mere her

 

Alle DASYS' 3 råd søger nye medlemmer!

Hvis du er interesseret i at være med i Uddannelsesrådet, Dokumentationsrådet eller Forskningsrådet bedes du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til formanden for det faglige selskab, som du er medlem af og som står som indstillende FS. 

 

 

 Link til de Faglige Selskabers hjemmeside

 

Addiktiv Sygepleje Akutsygepleje Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker Arbjeds- og miljøsygeplejersker Dermatologiske sygeplejersker
Diabetessygeplejersker Gastroenterologiske Sygeplejersker Geriatriske Sygeplejersker Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker Hygiejnesygeplejersker
Infektionsmedicinske Sygeplejersker Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske Sygeplejersker Konsultations- og Infirmerisygeplejersker Kræftsygeplejersker Ledende Sygeplejersker
Lunge- og allergisygeplejersker Nefrologiske Sygeplejersker Neurosygeplejersker Ortopædkirurgiske Sygeplejersker Palliationssygeplejersker
Plastikkirurgiske Sygeplejersker Psykiatriske Sygeplejersker Reumatologiske Sygeplejersker Sundhedsplejersker Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning
Sygeplejersker der arbejder med Børn og Unge Sygeplejersker i Kommunerne Sygeplejersker i Stomiplejen Sygeplejersker med interesse for Komplementær og Alternativ Behandling Sygeplejersker ved Steriliseringscentraler, Ambulatorier, Skade- og Modtageafdelinger samt Operationsgange
Tværkulturel Sygepleje Undervisende Sygeplejersker Urologiske Sygeplejersker Øjensygeplejersker Øre- Næse- Halskirurgiske Sygeplejersker

 

 

 

Senest opdateret marts 2018