Dansk Sygepleje Selskab

Deltagerer Udda .konference - Smal

Tilmeld dig Uddannelseskonference 2020

Kan uddannelse være en del af svaret på udfordringerne med at tiltrække og fastholde kompetente sygeplejersker i et sundhedsvæsen under forandring? Det er temaet for dette års uddannelseskonference, som DASYS' Uddannelsesråd afholder den 6. maj 2020 på Comwell Kolding. 


Thoft _Jensen _B 3

ny formand for forskningsrådet

Ph.d., MPH Bente Thoft Jensen er ny formand for Forskningsrådet. Bente arbejder som klinisk sygeplejespecialist på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital og har været medlem af Forskningsrådet i to år. Hun overtager formandsposten efter Helle Schnor.

"Det er vigtigt, at vi baserer vores pleje og behandling på et evidensbaseret grundlag. Jeg håber, at jeg med min brede kliniske og organisatoriske baggrund kan bidrage til et øget fokus på forskning i sygepleje og vilkårene i den kliniske hverdag," siger Bente Thoft Jensen.

 

Trine Og Bente8

Velkommen til trine og bente

Bestyrelsen i DASYS har netop fået to medlemmer i form af Trine Hjetting og Bente Høy.

Trine Hjetting er ledende oversygeplejerske på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg hospital og sidder i bestyrelsen for FS for Ledende Sygeplejersker. I DASYS vil Trine arbejde for, at landets sygeplejefaglige ledere får sat normeringer på dagsordenen og har fortsat fokus på evidens. Hun vil desuden bidrage til den faglige diskussion om sygeplejefaglig ledelse, som hun mener er vigtig for, at patienterne får den bedste kvalitet i deres behandling og pleje.

Bente Høy er seniorforsker i Ældre borgere - Sundhed og Sårbarhed, Forskningsenheden på Regionshospitalet Randers og medlem af FS for Geriatriske Sygeplejersker. I DASYS vil Bente arbejde for at styrke sygeplejerskernes status og faglige profil både generelt og i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Hun vil desuden arbejde for, at sygeplejersker får en mere fremtrædende stemme i den sundhedsvidenskabelige kundskabsudvikling og i sundhedspolitikken.

 

Konference

VELbesøgt konference i odense 

Hvordan kan sygeplejersker bidrage med faglig viden om multisygdomme, og hvordan kan vi skabe et bedre samarbejde om behandling af multisygdomme på tværs af sektorer?

Det var nogle af de temaer, der var til debat ved konferencen "Borgere med multisygdom - hvad er sygeplejerskers rolle?" 20/11 i Odense. Konferencen blev afholdt af DASYS, de faglige selskaber og DSR i fællesskab, og mere end 100 medlemmer af de faglige selskaber deltog på dagen.

"Det var en superspændende dag med masser af debat og gode oplæg om et særdeles relevant emne, og der var stor opbakning til konferencen fra medlemmerne af de faglige selskaber. Pladserne blev nærmest revet væk, og vi har i dén grad fået blod på tanden til planlægningen af næste års konference," siger formand for DASYS Pia Dreyer fra planlægningsgruppen. 

Læs reportage fra konferencen
Se program for dagen
Hent præsentationer

 

18 - Lille - WEB

økonomisk støtte til medlemmer

DASYS er som et nyt tiltag startet med at uddele økonomisk støtte til medlemmerne. Der kan søges støtte til både nationale og internationale konferencer, kurser og temadage.

Hent vejledning til at søge her
Hent ansøgningsskema her

 

 

 

Link til de Faglige Selskabers hjemmesidER

 

 

Senest opdateret juni 2019