Dansk Sygepleje Selskab

Corona -5174671_1280

Unuanceret billede af ældre som højrisikogruppe for coronavirus

Af Bente Høy, bestyrelsesmedlem i DASYS, seniorforsker, ph.d.


Ifølge Sundhedsstyrelsen (1) er ældre mennesker en særlig risikogruppe for Covid-19, især ældre over 80 år. Det skyldes, at man skal bruge et velfungerende immunforsvar til at bekæmpe en virusinfektion, og at dette forsvar svækkes med alderen. Dertil kommer, at Covid-19 belaster både luftvejs- og kredsløbsfunktioner, som også svækkes med alderen.

Men spørgsmålet er, om det udelukkende er alderen, der er afgørende for et kompliceret coronaforløb, og om ældre mennesker med et godt helbred og evner og muligheder for at beskyttes sig udgør en særlig risikogruppe?


Risiko handler om mere end alder
Ser man på nærmere på risikofaktorer og udviklingen af et kritisk forløb med Covid-19, er billedet lidt mere nuanceret, end at alle personer over 65 år udgør én sårbar gruppe.

Et norsk review (2) peger på, at der er en sammenhæng mellem alder og risiko for et kritisk forløb, men studiet fremhæver også, at komorbiditet og andre risikofaktorer er associeret til et alvorligt udfald.

Disse resultater er imidlertid vanskeligere at fortolke, fordi faktorerne er stærkt knyttet til alder. Ældre mennesker har generelt flere kroniske sygdomme end yngre aldersgrupper, og studiet peger på, at hjertelidelser udgør en særlig risiko ligesom et BMI på over 30.


Komorbiditet har afgørende betydning
Ser man på det vi ved, tyder det stærkt på at komorbiditeten har betydning både for et kritisk forløb og for dødeligheden.

Sundhedsstyrelsen og Zhou et al. (2020) peger på at ældre, der lider af en eller flere kroniske sygdomme som hjertekarsygdom, lungesygdom, kronisk nyresygdom eller diabetes, vil de helbredsmæssige konsekvenser af disse sygdomme yderligere forstærkes med en coronainfektion (1, 3).

Detaljerede opgørelser af døde fra Italien tyder på, at komorbiditet har en afgørende betydning for dødeligheden. Efter en gennemgang af 481 sygehistorier viste det sig, at cirka 50 procent af de døde havde tre kroniske lidelse, og at cirka 48 havde henholdsvis en eller to kroniske sygdomme (4). Kun lidt over en procent af de undersøgte døde var fuldstændig sunde og raske, da de fik Covid-19.

Sundhedsstyrelsens tal fra den 27. april (5) viser, at en stor del af de personer, der indlægges på intensiv afdeling, er ældre mennesker. Men tallene viser også, at hovedparten af de indlagte har underliggende sygdomme, og at mænd udgør en langt højere del end kvinder.

Da danske mænd generelt ikke lider af flere koniske sygdomme end kvinder, må forskellene mellem kønnene skyldes andet end komorbiditet. Er der her tale om forskelle i evnen og muligheden for at tage vare på sig selv og træffe sundhedsfremmende valg, eller er der snarere tale om genetiske forskelle?

bente 1

 

Ældre smittet på krydstogtskibe
Mange ældre mennesker er blevet smittet med coronavirus på krydstogtskibe. Tilsvarende kan man se, at unge soldater er blevet kraftigt eksponeret på krigsskibe. Her må det være konteksten, der er den afgørende faktor. Personer på disse skibe lever meget tæt, og det er særdeles svært at undgå smittespredning og beskytte sig selv med afstand og hygiejniske foranstaltninger.

Fra Sundhedsstyrelsens tal (5) ses, at personer mellem 60-79 år har været rigtigt gode til at forstå de sundhedsfaglige retningslinjer om hygiejne og afstand og tage vare på sig selv og dermed undgå coronasmitte. Det betyder, at bødeevnen og muligheden for egenomsorg har en afgørende betydning.

 

bente2

  

Vigtigt at forstå nuancerne
Så hermed en opfordring til sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle om at forstå og se nuancerne om, hvem der er sårbare og udgør en højrisikogruppe, og hvilke faktorer, der har afgørende betydning for smitte og et alvorligt udfald. Men også en opfordring til at arbejde med betydningsfulde sundhedsfremmende faktorer som evner og mulighed for egenomsorg.

Skal corona virusset stoppes, er det afgørende, at den enkelte, familier, fællesskaber og samfundet  forstår, hvordan man bedst tager vare på sig selv og hinanden.

 

Referencer

1.  Coronavirus/COVID-19. Særlige risikogrupper [Internet]. https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper. 2020 [cited 04.25.2020].

2.  COVID-19: The relationship between age, comorbidity and disease [Internet]. https://www.fhi.no/en/publ/2020/COVID-19-The-relationship-between-age-comorbidity-and-disease-severity-1st-update/. 2020 [cited 04.27.2020].

3.  Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. 2020;395(10229):1054-62.

4.  Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy [Internet]. www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/sars-cov-2-analysis-of-deaths. 2020 [cited 04.28.2020].

5.  Tal og overvågning af COVID-19 [Internet]. https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning. 2020 [cited 04.28.2020].