Dansk Sygepleje Selskab

Ledige pladser i DASYS' råd

Forskningsrådet, Uddannelsesrådet og Dokumentationsrådet søger jævnligt nye medlemmer. Her på siden kan du få overblik over, hvad de enkelte råd og deres medlemmer kan, og om de har ledige pladser. 

 

Forskningsrådet

Forskningsrådet har bl.a. til formål at skabe opmærksomhed omkring forskning i sygeplejen og dens vilkår, at opbygge en national forskningskultur blandt sygeplejersker og at øge fokus på, hvad en evidensbaseret praksis betyder for kvaliteten af sygepleje.

Rådet består af 10 medlemmer, der tæller ph.d.er i kvantitativ og kvalitativ forskning, leder af forskningsaktive sygeplejersker, aktive forskere i primær-, sekundær- samt tertiær sektor, kliniske sygeplejespecialister og ph.d.-studerende. 

Rådet mødes cirka fire gange årligt. Der ydes ikke vederlag, men medlemmerne kan få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel.

Ledige pladser i rådet

Forskningsrådet søger 2 nye medlemmer med frist 1. februar 2022. Ansøg via dette skema, som sendes til dasys@dasys.dk mærket "Forskningsrådet".

Alle er velkomne til at søge, men Forskningsrådet søger især medlemmer, der kan repræsentere Region Nord, og medlemmer, som varetager ledelse, er fra uddannelsessektoren, psykiatrien eller primærsektoren.

  

Dokumentationsrådet

Dokumentationsrådets formål er at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse af sygeplejedata til gavn for patienten, udvikling af faget og anvendelse i forskning.

Rådet består af 12 medlemmer med kompetencer inden for sygeplejedokumentation i praksis, implementering af sygeplejedokumentation, kvalitetsudvikling, kliniske retningslinjer, sundhedsinformatik, ledelse, uddannelse, forskning og kommunerne.

Rådet mødes cirka fire gange årligt. Der ydes ikke vederlag, men medlemmerne kan få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel.

Ledige pladser i rådet

Dokumentationsrådet søger 2 nye medlemmer med frist 1. februar 2022. Ansøg via dette skema, som sendes til dasys@dasys.dk mærket "Dokumentationsrådet".

Alle kandidater er velkomne, men ud fra et ønske om at dække bredt nationalt søger Dokumentationsrådet især rådsmedlemmer, der varetager ledelse, samt rådsmedlemmer fra uddannelsessektoren, psykiatrien eller primærsektoren. Alle kandidater er dog velkomne.

 

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet har bl.a. til formål at skabe overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder inden for sygepleje.

Uddannelsesrådet arbejder med både det post- og prægraduate område samt med kompetenceudvikling og karriereveje for sygeplejersker.

Rådet består af 9 medlemmer. Det tilstræbes, at medlemmernes kompetencer dækker uddannelsesfeltet bredt, ligesom rådet ønsker bred national dækning.

Rådet mødes cirka fire gange årligt. Der ydes ikke vederlag, men medlemmerne kan få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel.

Ledige pladser i rådet

Uddannelsesrådet søger 1 nyt medlem med frist 1. marts 2022. Ansøg via dette skema, som sendes til dasys@dasys.dk mærket "Uddannelsessrådet".

Alle kandidater er velkomne, men Uddannelsesrådet søger især et rådsmedlem fra uddannelsessektoren eller primærsektoren og gerne fra Region Syddanmark. Yderligere info kan fås ved henvendelse til formand Tina Kramer