Dansk Sygepleje Selskab

Sygeplejerske vinder pris for årets bedste kliniske forøsg

DASYS' Bente Thoft Jensen uddelte prisen, da projektsygeplejerske Mia Blaabjerg blev kåret som vinder af 'Årets patientfokus' den 7. juni 2022. 

 

Af Sarah Glerup, DASYS


DASYS er en af partnerne bag den nystiftede pris for 'Årets kliniske forsøg', der hylder de ildsjæle og støtter de forskningsmiljøer, som driver innovation frem i sundhed. I sidste uge blev prisen uddelt for første gang. Hele 138 forskningsprojekter var indstillet, 21 blev nomineret til finalen, hvoraf syv vindere blev kåret.

I kategorien 'Årets patientfokus', der belønner den ekstraordinære indsats for at involvere og engagere patienter i kliniske forsøg, vandt projektsygeplejerske Mia Blaabjerg, MSc, fra Center for Akutforskning på Aarhus Universitetshospital.

Vigtigt fokus på pårørende i akutte forløb

Mia Blaabjergs projekt udfylder et tomrum i forhold til inddragelse af pårørende i akutte, kritiske patientforløb, og dommerkomiteen havde mange roser til initiativet.

I deres motivation for kåringen skriver de blandt andet: 

"Mia har på imponerende vis gennemført projektet 'Meeting Relatives in Trauma Centers' i to danske traume centre, hvor 11 pårørendeinterviews dannede rammen for det kliniske studie. De pårørendes perspektiver gav vigtig viden om deres behov og oplevelser. En viden, som blev anvendt til design af en efterfølgende sygeplejefaglig intervention og relevante effektmål. 

I projektet 'Det første møde sætter spor' undersøgte Mia, hvilken betydning pårørendes møde med personalet og inddragelse i forløbet kan have for den videre bearbejdning af forløbet. (...) Mia har med sin entusiasme motiveret sygeplejersker til at rekruttere over 500 pårørende, og hendes engagement har skabt øget opmærksomhed på pårørende blandt samtlige faggrupper."

Sygeplejeforskning for og med patienterne

Prisen blev overrakt af Bente Thoft Jensen, der er næsteformand i DASYS og formand for forskningsrådet. Hun mener, at innovative kliniske forsøg er afgørende for at forbedre vores sundhedsvæsen, og at særligt prisen for Årets patientfokus er vigtig.

- Her er vi inde i kernen af det, som vi vil hylde med prisuddelingen, for fokus på patienten er altafgørende for god klinisk forskning. Det skal laves med og for patienterne, og hvis det kan gøres på nye og mere inddragende måder, skal vi alle lære af erfaringerne. Derfor er det vigtigt at vi fejrer frontløbere som Mia Blaabjerg, siger Bente Thoft Jensen.

- Derudover er det stærkt, at en sygeplejerske vinder prisen for Årets patientfokus i en tid, hvor medier og politikere gerne vil reducere vores profession til varme hænder. Mia Blaabjergs kåring viser, at forskning i lige præcis sygepleje er ekstremt vigtig for kvaliteten for patienterne.

Læs mere om prisoverrækkelsen

Foto fra prisuddeling for Årets kliniske forsøg

Årets vindere. Mia Blaabjerg står i midten af forreste række mellem to gule buketter.