Dansk Sygepleje Selskab

Vi skal turde udfordre vores egne hierarkier

Vi ser en tiltagende sårbarhed i sygeplejerskernes organisationer, som vi kun kan dæmme op for ved at blive bedre til at tiltrække unge, mener DSR's næstformand Dorte Boe Danbjørg.

Af Sarah Glerup, DASYS - klik her for artikeloversigt fra konferencen


Dorthe Boe Danbjørg - Foto: Thorbjørn KühlDet er næstformand i Dansk Sygepleje Råd, Dorte Boe Danbjørg, der får første ord på endagskonferencen om sårbarhed i sygepleje målrettet de faglige selskaber. 

I en pandemitid, der tydeligt viser, at vores sundhedsvæsen er sårbart, peger hun på en tilsvarende sårbarhed i de organisationer, der traditionelt har samlet sygeplejersker.
- Vi er sammen her i dag omkring fagligheden. Lige nu fylder sygeplejerskers lønkamp i offentligheden, men underliggende er ønsket om at være nok sygeplejersker til, at vi kan udføre fagligt forsvarlig sygepleje, siger Dorte Boe Danbjørg.

- Dansk Sygepleje Selskab, der fejrer 20 års jubilæum næste år, har med jeres fire stærke råd været med til at cementere fagligheden både i forhold til forskning, dokumentation og uddannelse. Men netop nu er der noget på spil i forhold til vores sårbarhed i de faglige selskaber, i DASYS og i DSR: vores medlemstal.

 

DSR og DASYS skal hjælpe hinanden

Faktum er, at færre og færre sygeplejersker har lyst til at engagere sig i de faglige selskaber såvel som i DSR. Den seneste konflikt har kun forværret tendensen.

- Det svækker os og gør os sårbare. Én ting er selve medlemstallet og dets betydning for økonomien bag vores organisationer. En anden er i forhold til vores arbejdsgivere og de øvrige faglige organisationer. Hvor stærkt står vi, når vi siger, at vi repræsenterer sygeplejerskerne? funderer næstformanden.

- Der tænker jeg, at vi har en fælles dagsorden i DSR og DASYS om at sikre, at sygeplejersker har lyst til at være med. Jeg tænker, at vi har brug for hinanden og måske kan hjælpe hinanden med at understrege, hvor vigtigt vores fællesskab er - det fagforeningspolitiske såvel som det faglige fællesskab. Derfor skal vi gå sammen og finde ud af, hvordan vi tiltrækker og fastholder de unge.

 

Mindre formelt, mere interessebaseret

Dorte Boe Danbjørg forklarer, at yngre sygeplejersker typisk organiserer sig på nye måder. Fællesskaberne findes, men de bliver mere løse og uforpligtende og udspringer måske af en Facebook-gruppe.
- Man kan sige, at den nye magt bygger på uformel ad hoc-organisering, som os, der repræsentere den gamle magt, må lære at håndtere.

Som eksempel nævner hun, at DSR har ladet medlemmerne starte uformelle netværk med tovholdere, eller at Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker har lavet særlige interessegrupper (SIG), som samler medlemmer med en fælles interesse.
- På den måde får vi medlemmerne aktiveret omkring det faglige, uden at de skal sidde med tunge referater og kassér og generalforsamlinger. Den slags lidt gammeldags ord får måske nogle til at løbe bort, fordi de tænker: "Det hele er form - hvor er indholdet?"

Generelt skal vi blive bedre til at nedtone det formelle, konkluderer næstformanden:
- Der er stiftet en ny forening af danske sygeplejersker, som er meget uformel, og når DSR mødes med dem i formandsskabet, er de sådan: "Vi har flad struktur, så vi kommer alle sammen med!" De unge gør bare ting på en anden måde, og der skal vi være villige til at udfordre vores egne hierarkier. Samtidig med at vi selvfølgelig fortsat skal respektere, at vi har repræsentativt demokrati både i Danmark og i vores organisationer.