Dansk Sygepleje Selskab

De faglige selskaber skal på banen

Vi skal minde hinanden om, hvad der gør vores fag enestående - og vores samfund opretstående. Det kræver blandt andet flere sygeplejeeksperter på skærmen, mener DSR's formand Grete Christensen.
 

Af Sarah Glerup, DASYS - klik her for artikeloversigt fra konferencen

 
Der er lige dele træthed og begejstring at spore i formand for DSR Grete Christensen, da hun indtager scenen på endagskonferencen om sårbarhed i sygepleje. På den ene side er sygeplejefaget i lidt af et stormvejr. På den anden side er det første gang i lang tid, at DSR, DASYS og de faglige selskaber for alvor samles.

- Efter to år med først corona, så overenskomst og så corona igen har vi i den grad brug for de her pauser, hvor vi ser hinanden i øjnene og taler om, hvad sygepleje betyder for os, indleder hun og indrømmer, at det "saftsusme er svært" at være sygeplejerske lige nu.

For vores sundhedsvæsen har vist sig sårbart. Tydeligst for dem, der stod i frontlinjen under covid-19, men sårbarheden viser sig også i en hverdag, hvor arbejdsvilkår kan forhindre ordentlig sygepleje.

- Mange steder bliver de indlagte kun tørvasket, og der er heller ikke altid tid til at børste tænder. Der opstår forråelse, når vi bliver budt vilkår, der gør det umuligt at nå det, vi ved, vi burde. Hvordan lever vi bedst med den - ved at lukke øjnene eller ved at gøre anskrig? Hvordan undgår vi glide med i en bølge, hvor de gode ting ved sygepleje går tabt, fordi vi mangler tid?


Fra usikkerhed til handlemuligheder

Grete Christensen - Foto: Thorbjørn KühlDet er afgørende, at vi finder nye handlemuligheder, og her ser DSR's formand et potentiale i de faglige selskaber. Dels fordi det er eksperter fra de faglige selskaber, der bedst kan forklare politikerne de langsigtede konsekvenser af f.eks. manglende mundhygiejne. Dels fordi netop fagligheden binder sygeplejersker sammen.

- Covid-19 medførte meget usikkerhed, og I stod allerforrest og skulle agere i en hverdag, hvor rammer og retningslinjer skiftede fra time til time. Oveni har i været ekstra udsat for smitte og har skullet kompensere for manglende kolleger. At stå i den sårbarhed har været en ny følelse for mange, og jeg er sikker på, at følelsen blev forstærket under OK21 og strejken, siger Grete Christensen.

- For pludselig var vi igen sårbare, men på en anden måde. Derfor mærker vi nu ikke kun usikkerheden, men også vreden og frustrationen. Vi vil anerkendes for vores arbejde, og efter årtiers lønefterslæb er der meget at rette op på. 

Her og nu skal vi dog først samle energi til at kæmpe videre.

- Konflikten har gjort noget ved os, og derfor er det så vigtigt, at vi mødes og dyrker den stærke faglighed, som er en del af vores DNA. Vi har brug for at minde os selv og hinanden om, hvad det der gør vores fag enestående - og hvad det er ved faget, der gør vores samfund opretstående.


De faglige selskaber er uundværlige

Til det formål er de faglige selskaber uundværlige, mener Grete Christensen.

- Under konflikten så jeg, hvordan strejken samlede sygeplejerskerne til i ro at sidde og tale om kernen i vores fag. Nogle fik pludselig igen gnisten i øjnene ved bevidstheden om, hvor vigtigt vores fag er, og hvor meget vi faktisk kan, fortæller hun.

- Efterfølgende har jeg opfordret mange til at melde sig ind i et fagligt selskab. Det giver genlyd, og jeg håber, at I vil se det på medlemstallene. At flere vil søge ro til faglig fordybelse.

De faglige selskaber er vigtige, når fagspecifikke spørgsmål skal løftes og repræsentanter udpeges til f.eks. arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, men selskaberne skaber også sammenhængskraft.

- I er med til at sikre fagligheden både praksisnært og i vores politiske Danmark, hvor det er så vigtigt, at vores stemme tales med høj autoritet og stor troværdighed. Derfor vil jeg gerne benytte anledningen til at anerkende jeres kæmpe arbejde. Det betyder så meget, at I bruger noget af jeres fritid på at samle fælleskaber omkring de forskellige fagligheder, siger DSR's formand.

- Derudover ser vi jo i Danmark, at fagforeninger, som har et stærkt fagligt fundament, er bedst til at holde på deres medlemmer i de her år. Når man fordyber sig i de faglige selskaber, ser man virkelig værdien i at være medlem af sin fagforening. For her taler vi ikke om sygepleje på et diffust plan, men om sygepleje relateret direkte til det område, den enkelte er interesseret i.


Flere sygeplejersker på skærmen

Grete Christensen taler med Sarah Glerup - Foto: Thorbjørn KühlStyrkede faglige selskaber er én af de ting, Grete Christensen fremhæver, når hun skal se fremad og ønske mindre sårbarhed for sygeplejersker og sundhedsvæsnet generelt.

- Mit drømmescenarie er helt klart, at alle sygeplejersker er medlem af mindst et fagligt selskab, for det vil give selskaberne en anderledes styrke. Større medlemsopbakning vil afhjælpe udfordringen med, at det meste lige nu baserer sig på frivilligt arbejde. Der ville være langt flere til at deles om opgaverne, og økonomien ville blive bedre, påpeger hun.

Derudover drømmer hun op, at flere af de eksperter, som vokser ud af de faglige selskaber, vil finde vej til medierne.

- Jeg drømmer sådan om, at vi i fremtiden vil se flere fra de faglige selskaber tone frem på skærmen. Vi har set sindssygt mange overlæger og infektionsmedicinere under pandemien, og de er jo ikke lige kloge alle sammen... Tænk, hvis vi så flere af de professorer, vores fag har, eller flere af vores eksperter i hygiejne. For vi ved jo godt herinde, at covid-overlevelse ikke handler om lægefaglige specialer, men om sygepleje! fastslår Grete Christensen, inden hun afslutter med en peptalk:

- Vi må på banen, venner! For den anerkendelse, vi ønsker, forudsætter, at samfundet kan se behovet for lige netop sygeplejersker. At flere faglige fyrtårn - det vil sige jer - træder frem og viser alt det vigtige i sygeplejen. Vi skal stå op, hver gang nogen får det til at lyde som om, sygepleje "bare" er noget, vi kan, f.eks. fordi vi er kvinder. For sygepleje handler ikke om noget "bare". Det handler om kompetente fagpersoner, der har læst og lært, hvordan vi giver den helt rigtige sygepleje til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt.