Dansk Sygepleje Selskab

Opfordring fra to fagligt aktive: "Bare hop ud i det!"

Aldersgennemsnittet på årets endagskonference var over fyrre, men sådan behøver det ikke at være, mener to unge deltagere.


Af Sarah Glerup, DASYS 
klik her for artikeloversigt fra konferencen


Det var sparsomt med pauser, da DSR den 30. november holdt endagskonference for de faglige selskaber om sårbarhed i sygepleje. Til gengæld blev pauserne flittigt brugt til at møde nye og gamle fagfæller og dele begejstring over ny, sygeplejefaglig viden. 

Et hurtigt blik på den menneskemængde, der fouragerer julesmåkager inden næste oplæg, giver imidlertid indtryk af en tendens: Umiddelbart er alle fremmødte kvinder, og langt de fleste har grå stænk i håret.

Unge og fagligt aktive

Lige uden for konferencesalen står imidlertid to kvinder, der stadig er i deres karrierers første halvdel: Ida Bjørn Hansen, 38 år, og Melanie Clivaz-Nielsen, 32 år. Begge er fra det faglige selskab for Sygeplejersker i Kommunen.
- Vi er nok i den yngre halvdel af selskabet, griner Melanie, der allerede har siddet fire år i sit faglige selskabs bestyrelse.

Faktisk blev Melanie fagpolitisk aktiv, så snart hun påbegyndte sygeplejestudiet:
- Jeg har været både uddannelsespolitisk og siden praktikpolitisk aktiv, så for mig var det faglige selskab næste naturlige spring. At være fagligt aktiv ligger til mig som person. Det er den idealistiske del med at forbedre kvaliteten, fagligheden og forholdene for alle sygeplejersker, der driver mig.

For Ida er det faglige på visse måder nyere, for det er første gang, hun deltager i den årlige fælleskonference mellem DSR og DASYS. Til gengæld bliver det ikke den sidste, for netop dette års konference markerer Idas indtræden i DASYS' overordnede bestyrelse. Det, der tænder Idas engagement, er ny viden:
- Det løfter simpelthen fagligheden. Jeg læser på APN-uddannelsen ved siden af, så det passer godt sammen. Og så kan jeg rigtig godt lide, at konferencer som denne trækker én ud af det, du går i til hverdag. Det giver de bedste rammer for nye input og tanker.

Lærer af de ældre sygeplejersker

Ida forstår godt den lidt høje gennemsnitsalderen på konferencen. Det kan nemlig godt tage nogle erhvervsaktive år at lære sit fag at kende, mener hun.
- Mange unge zapper rundt mellem specialerne, før det ligesom lander, og man finder ud af, hvilken slags sygeplejerske man gerne vil være.

Melania argumenterer omvendt for, at man som ung kan lære en masse ved at blive fagligt aktiv.
- Der er klart overvægt af ældre damer i bestyrelserne, men det gør ikke noget. For jeg kan virkelig suge til mig og lære af dem. Og ind i mellem kan jeg alligevel byde ind med andre ting, end de kan, fastslår hun og tilføjer, at man sagtens kan melde sig ind i et fagligt selskab uden at gå direkte efter bestyrelsesarbejde.
- Men det giver selvfølgelig indflydelse at sidde i en bestyrelse. Og hvis man har været aktiv i andre sammenhænge, for eksempel uddannelsespolitisk, så har man uanset alder en grundlæggende viden om, hvordan det fungerer.

Bliv klogere - bliv aktiv!

Både Melanie og Ida ønsker sig, at flere yngre sygeplejersker vil melde sig ind i faglige selskaber. Det har de gode argumenter for:

- Det giver mulighed for at komme til faglige dage, man ellers sjældent har adgang til. For det er klart lettere at sige til sin leder: "Jeg vil gerne med på den her faglige dag - og det er gratis for jer!" For det er det nemlig, hvis man er medlem af et fagligt selskab, påpeger Ida.

- Den her slags konferencer og temadage er gode til at sikre, at vi får løbende videreuddannelse. Derudover er de faglige selskaber jo DASYS' faglige ben. Så vil man møde andre, der interesserer sig for faglighed, så er det dér, man skal gå hen, tilføjer Melanie.

De veksler blikke, før de enstemmigt opsummerer med en fælles opfordring:

- Det er slet ikke så farligt, det med at være fagligt aktiv. Så bare hop ud i det!

Foto: Thorbjørn Kühl