Dansk Sygepleje Selskab

vi fejrer ti år med VIDOKS 

 VIDOKS 10 års jubilæum

Nationalt videnscenter VIDOKS, som er dedikeret til ortopædkirurgisk sygepleje, fejrer sit første årtis forskning, formidling og forbilledlige landsdækkende samarbejde.

 

Af Hanne Mainz, centerleder i VIDOKS


For at støtte ortopædkirurgiske sygeplejersker i at holde sig opdateret med nyeste viden etablerede Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) sammen med forskere og ledere for ti år siden Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS).

Centrets overordnede formål er at indsamle, systematisere, formidle og generere forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje.

Stærk organisation bag VIDOKS

VIDOKS er et murstensløst center, men bygger på en stærk organisering med et centerråd bestående af fem forskningssygeplejersker udpeget af FSOS, fem ortopædkirurgiske chefsygeplejersker (tidligere oversygeplejersker) repræsenterende de fem regioner samt af formanden for FSOS.

Økonomisk er VIDOKS støttet af landets ortopædkirurgiske afdelinger og FSOS. Midlerne anvendes til aktiviteter i VIDOKS og til en videnskabelig medarbejder fem timer ugentligt.

VIDOKS har etableret et videnskabeligt råd, som udgør et netværk af landets ortopædkirurgiske akademiske sygeplejersker. Rådet mødes to gange årligt og arbejder med at skabe og formidle national forskningsbaseret viden med relevans for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Derudover har VIDOKS medført, at de ortopædkirurgiske chefsygeplejersker mødes en til to gange årligt for at drøfte, hvordan den ortopædkirurgiske sygepleje styrkes.

Ny forskning og gratis e-bog

I de ti år, centret har eksisteret, har der været stor opbakning til dets landsdækkende aktiviteter, så ambitionen med VIDOKS er mere end indfriet.

Ud over en omfattende hjemmeside, der bl.a. indeholder danske resumeer af ortopædkirurgiske videnskabelige artikler, er der udgivet to antologier om henholdsvis søvn og mobilisering af ortopædkirurgiske patienter. Antologierne er baseret på forskellige projekter i de ortopædkirurgiske afdelinger, der omhandler et sygeplejefagligt behovsområde i relation til ortopædkirurgiske patienter. Det har resulteret i adskillige forskningsartikler så som et nationalt multicenterstudie, hvor alle patienter indlagt på landets ortopædkirurgiske afdelinger i de samme to dage udfyldte et spørgeskema om søvnkvalitet.

I forbindelse med VIDOKS' jubilæum er der udgivet en helt ny gratis e-bog om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient. Kapitlerne er skrevet af forfatterteams på tværs af landet styret af en redaktionsgruppe med repræsentanter fra hver region. 

Andre kan lære af VIDOKS

Samarbejdet mellem VIDOKS, FSOS og de ortopædkirurgiske chefsygeplejersker fra alle regioner er en stor del af forklaringen på, at VIDOKS er lykkedes med at nå sine mål.

Organiseringen på tværs af landet har sikret et meget større kendskab til hinanden inden for specialet, hvilket fremmer samarbejde om forskning og udvikling af den ortopædkirurgiske sygepleje i hele landet.

Andre faglige selskaber, der også ønsker at etablere et videnscenter, kan lade sig inspirere af VIDOKS' introduktionsvideo og hjemmeside.