Dansk Sygepleje Selskab

DASYS I PRESSEN

Tina Kramer: Styrk praktikken for sygeplejerskestuderende (dasys.dk)

Jeanette Finderup og Julie Duval Pedersen: Dokumentation er en del af kerneopgaven i ældreplejen
 (Altinget)

Bente Høy: Sådan får vi værdigheden tilbage i ældreplejen (Sundhedsmonitor)

Bente Høy: Unuanceret billede af ældre som højrisikogruppe for coronavirus (dasys.dk)

Jeanette Finderup og Julie Duval Pedersen: Behandling i eget hjem er uopdyrket land med mange dilemmaer (Sundhedsmonitor)

Tina Kramer: Highfive til omstillingsparate sygeplejersker (Jyllands-Posten)

Pia Dreyer: Kampen mod corona trækker spor tilbage til 1800-tallet (Jyllands-Posten)

Pia Dreyer: Øget fokus på sygeplejefaglig udvikling vil gavne patienter og sygeplejersker (Forkant)

Pia Dreyer: Det er på tide med en plejegaranti i sundhedsvæsenet (Altinget)

Inge Jekes: Sociale udsatte ældre taber kampen om sundheden (Kommunal Sundhed)

Pia Dreyer: Lad os hylde medarbejderne i sundhedssvæsenet (Aarhus Stiftstidende m.fl)

Jeanette Finderup m.fl.: 500 sygeplejebeskrivelser skal sikre dialog og patientsikkerhed (Sygeplejersken)

K. Frederiksen og S. Søndergaard: Sundhedsplatformen kommer aldrig til at virke (Jyllands-Posten)

Pia Dreyer og Mette Ring: Arbejdet i det nære kræver nye kompetencer (Altinget)

Bente Hoeck: Deling af data udfordrer patienternes rettigheder (Altinget)

Helle Schnor: Fire anbefalinger til en forskningsstrategi for sygeplejen (Forkant)

Pia Dreyer: Bureaukrati spænder ben for god pleje (Altinget)

Pia Dreyer: Patienter risikerer at falde mellem sektorer (Altinget)

Jeanette Finderup: Fleksible dokumentationskrav kan mindske sygeplejerskers tidsspild (Altinget)

Marianne Jensen m.fl: Forskning - fundamentet for udvikling af sygeplejen (Sygeplejersken)

Inge Madsen: Løftebrud om kliniske retningslinjer (Altinget)


Pressefotos

Er du journalist og har behov for fotos, har DASYS har en række billeder til fri afbenyttelse. De kan hentes her

 

Opdateret maj 2019