Dansk Sygepleje Selskab

Dokumentationsrådet

Dansk Sygepleje Selskabs dokumentationsråd blev etableret i 2005 og har til formål at  medvirke til at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse af sygeplejedata i plejen og den tværfaglige behand­ling af klient/beboer/patient samt i udvikling og forskning inden for området.

Rådet rådgiver Dasys, de faglige selskaber, der er medlem af Dasys, Dansk Sygeplejeråd, uddannelsesinstitutioner, Sundhedsstyrelsen m.fl. Rådet skal medvirke til at udvikle og udbrede nationale retningslinier for dokumentation af sygepleje.

Rådet består af 12 medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:

  • Sygeplejedokumentation i praksis
  • Implementering af sygeplejedokumentation
  • Kvalitetsudvikling § Kliniske retningslinjer § Sygepleje i relation til tværfaglig EPJ
  • Ledelse
  • Ledelsesinformation gennem dokumentation
  • Sundhedsinformatik

 

Senest opdateret  Marts 2020