Dansk Sygepleje Selskab

Afholdte konferencer

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2020

Program

Optagelse af livestream fra konference

3. november 2020

Velkomst v/ Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet

Oplæg  v/Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet

Oplæg v/ Howard Butcher, Professor og ph.d., Christine E. Lynn College of Nursing

Oplæg v/ Julie Duval, Sygeplejerske og ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Oplæg v/ Lone Bousen Lauritzen, Afdelingssygeplejerske medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland

Video til oplæg af Lone Bousen Lauritzen

Oplæg v/ Sarah Wadmann, Seniorforsker og ph.d., Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Oplæg v/ Lena Ådal, Forskningsansvarlig sygeplejerske og lektor, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

4. november 2020

Oplæg v/ Howard Butcher, Professor og ph.d., Christine E. Lynn College of Nursing

Oplæg v/ Anne Meyling Godskesen, Sygeplejerske og teamleder, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

Oplæg v/ Hanne Mainz, Klinisk sygeplejespecialist og ph.d., Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Rapport om Værdifuld dokumentation af Hannne Mainz m.fl.

Oplæg v/ Jeppe Eriksen, Ph.d.-studerende, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet

Oplæg v/ Tina Veje Andersen, Sundhedsfaglig konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

Oplæg v/ Annette Wandel, Vicedirektør, Danske Patienter og ViBIS

Oplæg v/ Klaus Iversen, Patient og ingeniør

Oplæg v/ Jakob Uffelmann, Chef for Løsninger og Vedligehold, Sundhed.dk

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2019

Program

10. september 2019

Oplæg v/Catrin Bjoervell, ph.d., Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Oplæg v/Caroline Mejdahl, ph.d., Arbejdsmedicinsk Universitetsklinik, Hospitalsenheden Vest

Oplæg v/Dawn Stacey, professor, University of Ottawa, Canada

Oplæg v/Martin Vesterby, director, INNO X, Aarhus Universitet

Oplæg v/Maya Larsen, risikomanager, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Oplæg v/Niels Højbjerg, stadsdirektør, Aarhus Kommune

Oplæg v/ Randi Mortensen, tidl. institutleder og forskningslektor

11. september 2019

Oplæg v/Ian Graham, professor, University of Ottawa, Canada

Oplæg v/Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Oplæg v/ Jeanette Finderup, formand, Dokumentationsrådet, DASYS 

Oplæg v/Mads Bab, forfatter

Workshop A v/Anne Højager Nielsen, forskningsansvarlig sygeplejerske, Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest 

Workshop A v/ Catrin Bjoervell, ph.d., Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Workshop B v/Helle Poulsen, Klinisk sygeplejespecialist, Organkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus

Workshop B v/ Lotte Jensen, Klinisk sygeplejespecialist Nefrologisk Klinik Rigshospitalet 

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2018

Program

25. september 2018

Oplæg v/Heather Herdman, direktør, NANDA, Professor i sygepleje ved University of Wisconsin, Green Bay

Oplæg v/Lise Simonsen, Sygeplejerske og IT Konsulent, Randers Sygehus

Oplæg v/Gitte Fangel, Vicedirektør, Chief Medical Information Officer, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Oplæg v/Lotte Hanne Hansen, sygeplejerske, Kvalitetskonsulent, Rigshospitalet

Oplæg v/Lene Baagøe Laukvik, Universitetslektor, PhD, Institutt for Helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad, Norge

Oplæg v/Lea Grey Haller, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Afdeling for databaseområde 3

Oplæg v/Tine Pedersen, Sygeplejerske og Mathilde Juul Kristensen, Sygeplejerske, Cand.Scient.San.Publ. Afdelingen for Retspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland. 

25. september 2018 

Oplæg v/Lone Tursen, PhD studerende, Cand.Cur, Sygeplejerske, Vejle Sygehus

Oplæg v/Birgit Lykke, Sundhedsfaglig konsulent, Københavns Kommune

Workshop 1 v/Søren Boy Skjold, Lektor, Danmarks medie- og journalisthøjskole

Workshop 2 v/Heather Herdman, direktør, NANDA, Professor i sygepleje ved University of Wisconsin, Green Bay

Workshop 3

Oplæg v/Sarah Fokdal Lehn, PhD studerende, REHPA, Nyborg

Oplæg v/André Regaczewski, CEO og partner i Netcompany

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2017

Program

Deltagerliste

12. september

Oplæg v/Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet

Oplæg v/Malene Madsen, Jurist, patient og medlem af Nyreforeningen

Oplæg v/Marianne Nybro Grum, Can.cur., Klinisk sygeplejespecialist, Rigshospitalet

Oplæg v/Erik Elgaard, Professor, Leder af Forskningsenheden Aalborg Universitetshospital 

Oplæg v/Pia Ravnsbæk Bjærge, Sygeplejefaglig konsulent, Randers Kommune, Sundhed og ældre sekretariatet

Oplæg v/Rikke Jørgensen, Ph.d., Forskningsenheden i psykiatrien i Region Nordjylland, Aalborg 

13. september

Oplæg v/Søren Boy Skjold, Cand. Mag i dansk og filosofi, Lektor ved Medie og Journalist Højskolen, Aarhus

Oplæg v/Mariann Fossum, Professor, Studiekoordinator for master i psesialsykepleie (ABIO) Norge

Oplæg v/Mette Munch-Petersen, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Projektleder i Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 

Oplæg v/Charlotte Hjort, Læge, Enhedschef & Sarah Leth Madsen, Oversygeplejerske, begge Styrelsen for Patientsikkerhed

Workshops

Oplæg ved Workshop 1 v/Birgit Refsgaard, Sygeplejerske, Cand.cur, Klinisk sygeplejespecialist & Lene Thougaard, Oversygeplejerske, Master off. ledelse, begge Lungemedicinsk afdeling, AUH

Oplæg ved Workshop 1 v/Louise Kryspin Sørensen, sygeplejerske, Cand.scient.san.publ., specialkonsulent, Analyseafdelingen, DSR & Hanne Mainz, Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD, Klinisk sygeplejespecialist, Ortopædkirurgisk afdeling, AUH. 

Oplæg ved Workshop 1 v/ Hrønn Thorn, Sygeplejerske, SD, MPH, Udviklingssygeplejerske, Kvindeafdelingen og Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens

Oplæg ved Workshop 2 v/Astrid Lauberg, Klinisk sygeplejespcialist, Hjertemedicinskafdeling, Aalborg Universitetshospital

Oplæg ved Workshop 2 v/Anne Kold, Sygeplejerske og Annie Nørgaard, Sygeplejerske, begge Aalborg Kommune  

Oplæg ved Workshop 2 v/Dorthe Dræby Ladegaarde, Specialeansvarlig sygeplejerske, IT-medarbejder, Medicinsk afdeling, Kolding sygehus, SLB og Bodil Winther, Sygeplejerkse, Cand.cur., Klinisk sygeplejespecialist, Onkologisk afdeling, Vejle sygehus, SLB. 

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2016

Oplæg

Velkomst v/Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet

Oplæg v/ Phd Cynthia A. Gaudet, College of Nursing, University of Massachusetts, USA

Oplæg v/ forskningsleder Vibeke Zoffmann, Juliane Marie Centeret Rigshospitalet

Oplæg v/ Lotte Groth Jensen, Forsker, ph.d., DEFACTUM

Oplæg v/ Kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

Oplæg v/ lektor og pædagogisk IT-vejleder Kim Walther Jacobsen, VIA university college, sygeplejerske uddannelsen i Randers 

Oplæg v/ Jurist Mette Jacobsen og Sygeplejerske Susanne Richter DSR 

Oplæg v/ Associate Professor, Helle Zinner Henriksen, Department of IT Management. CBS 

Oplæg v. Vicedirektør Anne Gram Karup Andreasen, Herlev Hospital 

Oplæg v/ Projektleder, Ulla Eskildsen, Kommunernes Landsforerning 

Program 

Workshops

Workshop v. Peter Damm

Workshop v. Jeanette Finderup 

Workshop v. Gitte Bunkenborg

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2015

Oplæg

Velkomst v. Jeanette Finderup

Oplæg v. Jacob Høj Rasmussen, M.Sc. (Eon), PhD, Delendorff Advisory. Der henvises yderligere til Delendorff på linkedin ellerfacebook side

VIDEO fra Jacob Høj Rasmussens oplæg

Oplæg v. Erik Rasmussen, adm. direktør og chefredaktør for Mandag Morgen

Oplæg v. Marlene Willemann Würgler, leder af Enhed for Kvalitet, Danske Regioner 

Oplæg v. Sidsel Ragnhild Børmark, PhD, leder af klinisk sygeplejedokumentationsgruppe i epj, Olso Universitets Sygehus

Oplæg v. Helle Bødker Madsen, professor dr. jur., Aarhus Universitet 

Oplæg v. Klaus Phanareth, overlæge, PhD, faglig leder i Epital sundhed formand for Dansk selskab for telemedicin

Oplæg v. Jesper Christensen, direktør, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Oplæg v.  Susan Matney, PhD, leder af SNOMED CT Nursing

Oplæg v. Christina Holm-Petersen,  PhD, og seniorprojektleder i Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning og Analyse (KORA)

Oplæg v. Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital.

Workshops

Worhshop v. Dorte Dall og  Kirsten D. Bisgaard

Workshop v.   Lise Margon Simonsen, Inge Okkels og Jeanette Finderup

Workshop v. Jeanette Finderup, Lise Simonsen, Bigitte Bigom Nielsen og   Louise Grønhøj 

Workshop v. Tove Kilde og   Mie Weinreich

Workshop v. Birgit Kirk-Thomsen Hessellund, Jane Rughave,  Stine Bjørn og  Tina Lange 

Workshop v. Julie Staats Bilander og Mona Bro Mattern

Workshop v. Julie Skytte Andersen og Michella Krogh Kristensen 

Workshop v. Trine Morsing

Workshop v. Irene Sommer og  Inge Schjødt

Workshop v.  Iben Rolfsen og  Gitte Ulsø

Program

Billeder

RAP om kvalitet og patientsikkerhed (fra festaftenen)

Vinder af posterkonkurrencen

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2014

Program

Deltagerliste

Oplæg v. Bente Besenbacher

Oplæg v. Camilla Wiberg

Oplæg v. Dorte Steenberg

Oplæg v. Gitte Fangel

Oplæg v. Helen Bernt

Oplæg v. Ina Lillevang

Oplæg v. Inge Pia Christensen

Oplæg v. Ingrid Thorell Ekstrand

Oplæg v. Janne Florin

Oplæg v. Jeanette Finderup

Oplæg v. Jesper Tørresø

Oplæg v. Malene Beck

Oplæg v. Margit Roed

Oplæg v. Marianne Baernholdt

Oplæg v. Marianne Spile

Oplæg v. Susanne Friis

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2013

Program

Deltagerliste

Oplæg v/ Lene Berring, formand for dokumentationsrådet, cand.cur. 

Oplæg 1 v/ Inge Madsen, MI, adjunkt VIA University College, ekstern lektor Aalborg Universitet.

Oplæg  2 v/ Inge Madsen, MI, adjunkt VIA University College, ekstern lektor Aalborg Universitet.

Oplæg v/ Dorte Steenberg, MEd, 2. næstformand Dansk Sygeplejeråd  

Oplæg v/ Alan Pearson, Executive Director of the Joanna Briggs Institute, professor.

Oplæg v/  Kathy Mølstad, seniorrådgiver Norsk Sykepleierforbund

Oplæg v/  Sasja Jul Håkonsen, cand.cur, Center for Kliniske Retningslinjer

Oplæg v/ Tove Pank, klinisk uddannelseskoordinator Psykiatrien Region Nordjylland, cand.cur. & Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske, cand.scient.soc. 

Oplæg v/ Inge Schjødt, klinisk sygeplejespecialist Aarhus Universitetshospital, cand.cur. 

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN 2012

Program

Posterudstilling

Deltagerliste 

Oplæg v. Eileen Sills, RN, Chief nurse, Sct. Thomas Hospital, London

Oplæg (del 1del 2del 3) v. Bart Geuden, RN, MSc, University of Antwerp

Oplæg v. Preben Ulrich Pedersen, lektor, ph.d., daglig leder af Center for Kliniske Retningslinjer; Inge Madsen, formand for DASYS og Per Hostrup, overlæge, thoraxkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Oplæg v. Preben Ulrich Pedersen, lektor, ph.d., daglig leder af Center for Kliniske Retningslinjer

Oplæg v. Lene Berring, cand. cur., formand for dokumentationsrådet

Oplæg (del 1del 2) v. Eva Taps, cand. cur, kliniske sygeplejespecialist, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Oplæg v. Tina Jørgensen, Chef for Social, Sundhed og Ældre

Oplæg v. Niels Kastrup, sygeplejerske, Hillerød Kommune og Lena Jungemann, sygeplejerske, Hillerød Kommune

Oplæg v. Birgit Villadsen, oversygeplejerske, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

 

DOKUMENTATIONSKONFERENCEN  2011

Program

posterudstilling

Deltagerliste