Dansk Sygepleje Selskab

Aktuelt fra Dokumentationsrådet

 

Rapport om nationale, evidensbaserede plejeplaner

Dokumentationsrådet har i 2022 udarbejdet en rapport, der kan lette arbejdet med nationale, evidensbaserede plejeplaner. Læs rapporten

____________________________________________________________

Holdningspapir om identifikation i journalnotater og på navneskilte

Dokumentationsrådet har i 2021 udarbejdet et holdningspapir med anbefalinger for sundhedspersonales brug af entydig identifikation i journalnotater og på navneskilte. Det kan læses her

_____________________________________________________________

Rapport om værdifuld dokumentation

Hannne Mainz m.fl. har i efteråret 2020 udarbejdet en rapport om værdifuld dokumentation. Rapporten kan hentes her

______________________________________________________________

National terminologi for sygepleje

Der er udarbejdet et udkast til SNOMED CT-koder, der repræsenterer de sygeplejefaglige problemområder. Hent udkastet her

______________________________________________________________

Nye anbefalinger til journalføring

På Dokumentationsrådets konference i september 2019 blev omtalt en ny rapport om anbefalinger til journalføring, som Sundheds- og Ældreministeriet står bag.

Rapporten, som er blevet til på baggrund af Svendborgsagen, indeholder en lang række konkrete forslag og anbefalinger til en præcisering og forenkling af reglerne for journalføring.

Du kan læse mere om rapporten og downloade den i sin fulde længde her

______________________________________________________________

Referat af ordinært møde - oktober 2018

DASYS Dokumentationsråd har afholdt ordinært møde på Aarhus Universitetshospital. Første step i planlægningen af næste års dokumentationskonference den 10- og 11. september i Aarhus blev foretaget. Sundheds- og ældre ministeriet har dette år arbejdet med en tillidspakke, som blandt andet indebærer opdatering og ændringer af væsentlige dokumenter, der vedrører dokumentation, herunder bekendtgørelsen for journalføringen.

Dokumentationsrådet følger dette arbejde tæt. Det er vigtigt at dette arbejde baserer sig faglighed og ikke udelukkende udarbejdes ud fra økonomiske og juridiske perspektiver. Færdiggørelsen af den nationale terminologi for den sygeplejefaglige dataindsamling skrider frem og forventes afsluttes februar 2019. Der er deltagere fra DASYS, Sundhedsdatastyrelsen, alle de fem regioner samt repræsentanter fra nogle kommuner, samt KL.

I 2017 udarbejdede DASYS Dokumentationsråd sammen med DSR en spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskes oplevelse af deres dokumentationspraksis. Vi har valgt at gentage denne undersøgelse i 2019. Arbejdet med idekataloget for patientinvolvering i dokumentationen skrider frem, men vi mangler fortsat eksempler fra praksis, hvorfor deadline til indsendelse af eksempler fra praksis er udvidet til den 1. januar 2019.

Vi måtte desværre også igår tage afsked med medlemmer af dokumentationsrådet. Tak til Bodil Winther og Birgit Villadsen for mange års deltagelse i dokumentationsrådet.

______________________________________________________________


Referat af døgnseminar - 2016

 
DASYS Dokumentationsråd mødtes til døgnseminar på Comwell i Aarhus. Dokumentationskonferencen foregår samme sted den 12.-13. september 2017. Konferencen er planlagt, nu venter vi bare på tilmeldinger og abstracts. Sidste frist for tilmelding er den 10. august og sidste frist for indsendelse af abstract er den 1. juli, og dette skal sendes til bodil.winther@rsyd.dk. 

Dokumentationsrådsmødet blev også anvendt til flere andre ting. Vi havde fokus på resultaterne af en MEGAFON undersøgelse, som vi har fået foretaget omkring dokumentation i samarbejde med DSR. Disse resultater skal bidrage til at udarbejdelse af strategier for dokumentationsarbejdet i DK. I sundhedsvæsenet i DK har man været optaget af patientinvolvering og patientperspektivet, men hvad betyder det reelt ind i dokumentationen, forsøgte vi ligeledes at indkredse.

Vi fik præsenteret resultaterne fra et ph.d. projekt om sammenhængen mellem den tid man bruger sammen med patienten og den sygeplejefaglige kvalitet. Heldigvis var der en sammenhæng, hvor væsentlig tid også er tiden til planlægning, koordination og dokumentation af patientforløbet. I gennemsnit er det den sygeplejeopgave, der anvendes mest tid på i dagvagt. 

Vi har rettet henvendelse til SST om behovet for opdatering af vejledning for sygeplejefaglige optegnelser. Desuden drøftede vi implementering i Fælles sprog lll i kommunerne og hvilke udfordringer, der er ved at kommunerne vælger en systematik, som ikke anvendes på hospitaler. Det er vigtigt at holde fast af Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser er vores fælles fundament for den sygeplejefaglige dokumentation i både primær og sekundær sektor. Mødet begyndte i går, sammen med repræsentanter for MedCom, hvor DASYS er en af høringspartnerne, hvorfor vi var i dialog omkring nuværende og kommende projekter.

______________________________________________________________

Senest opdateret marts 2020