Dansk Sygepleje Selskab

Arkiv

Sygeplejerskers dokumentationspraksis blev i 2017 undersøgt ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 1175 sygeplejersker. Du kan læse rapporten her

Den finske sygeplejerske, Ashlee Oikarainen, har via interview i Danmark undersøgt implementering af evidensbaseret praksis. Se hendes rapport   The Implementation of Evidence-Based Practice in Nursing in Danish Hospitals

Årshjul 2015-2016

Årsberetning 2014

 

 

Sidst opdateret marts 2018