Dansk Sygepleje Selskab

Arkiv


National terminologi for sygeplejen
Dokumentationsrådet har stået i spidsen for udarbejdelsen af en national terminologi for sygeplejen, som er lanceret i 2019.

En pressemeddelelse om projektet kan læses her, og en artikel om terminologien i Sygeplejersken kan læses her her.


Inspirationskatalog om patientinvolvering i dokumentation
Dokumentationsrådet har i 2019 udgivet et inspirationskatalog om patientinvolvering i dokumentation. Læs kataloget her. 

I forbindelse med udarbejdelse af kataloget er indsamlet en række eksempler:

Bispebjerg Hospital
Udskrivelse af patienter fra akut kardiologisk sengeafsnit
Fotografering af sår som et led i dokumentation

Kolding Sygehus
Dokumentation af plejeforløbsplan med patienten 
Muligheder og barrierer set fra et sygepleje- og patientperspektiv
Dokumentation i Organkirurgiske senge

OUH Svendborg
Patienter og pårørendes aktive deltagelse i dokumentation på intensiv afdeling

Regionshospitalet Horsens
Dokumentation med patienten ved indlæggelse til elektiv kirurgi

Rigshospitalet
Systematisk vagtoverlevering med patienterne

Sygehus Sønderjylland
Synliggørelse af sygepleje og patientperspektiv i samarbejde med patienten

Aarhus Universitetshospital
Har du gang i maven?

Alle kommuner 
Telemedicinsk sårbehandling via Pleje.net 


Undersøgelse af dokumentationspraksis
Sygeplejerskers dokumentationspraksis blev i 2017 undersøgt ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 1175 sygeplejersker. Du kan læse rapporten her


Undersøgelse af evidensbaseret praksis

Den finske sygeplejerske, Ashlee Oikarainen, har via interview i Danmark undersøgt implementering af evidensbaseret praksis. Se hendes rapport her:   The Implementation of Evidence-Based Practice in Nursing in Danish Hospitals


Årshjul og -beretninger

Årshjul 2015-2016
Årsberetning 2014

 

Sidst opdateret sept. 2019