Dansk Sygepleje Selskab

Dokumentationskonferencen 2021

Din sygeplejefaglige journalføring har betydning for patienten og sygeplejen.

På årets dokumentationskonference tager vi afsæt i betydning af sygeplejefaglig journalføring, hvilken betydning den har for patienten og hvilken betydning den har for sygeplejen. Den sygeplejefaglige journalføring sikrer god og sikker pleje og behandling til patienten og giver mulighed for involvering af patienten. Den sygeplejefaglige journalføring bidrager desuden til at udvikle faget og skabe fagets identitet.

Konferencens program vil veksle mellem den sygeplejefaglige journalførings betydning for patienten og dens betydning for sygeplejen. Samtidig vil programmet veksle mellem kortere og længerevarende oplæg, workshop, paneldebat mv.

Vi har inviteret en række specialister, der med forskellige perspektiver vil bidrage til en fælles drøftelse af disse to betydninger af den sygeplejefaglige journalføring.

Vi glæder os til at se dig!

 

 

Tid

5-6. oktober 2021

Comwell Hotel Aarhus Værkmestergade 2 - 8000 Aarhus C

 

Program og Oplægsholdere

 

Indsend abstract

Hvis du/I har gennemført et projekt med fokus på sygeplejefaglig journalføring og gerne hvor den sygeplejefaglige journalføring har bidraget til at forbedre sygeplejen, vil vi opfordre dig/jer til at indsende et abstract med henblik på at skulle præsenteres i en video som vises i løbet af konferencen. Abstractet skal indeholde kontaktoplysninger, baggrund, formål, metode og resultat (herunder betydning for praksis) og må max fylde 300 ord.

Du skal sende dit abstract til pernille.langkilde@regionh.dk senest 1. september 2021. Senest 15. september får du besked om, hvorvidt din abstract er blevet optaget. Du kan udarbejde videopræsentationen på forskellig måder, fx  Powerpoint Zoom Teams eller  Soapbox. Der er link til vejledninger, der beskriver, hvordan man gør. Det vigtige er, at du kan medbringe videoen på konferencen, enten som et link, på et usb eller via et online drev.

 


Praktisk info

Deltagergebyr

Fysisk deltagelse:
2.100 kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under DASYS.
2.600 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Prisen er inkl. forplejning og konferencegebyr, men uden overnatning.

Fra den 1. august 2021 stiger prisen med 400 kr.

Hybrid konference

Dokumentationsrådet opfordrer til fysisk deltagelse i konferencen, men vi vil samtidig gøre opmærksom på, at de deltagere - for hvem dette ikke er muligt - og som derfor deltager online, vil få mulighed for at blive inddraget og aktiveret i diskussioner, grupper mv. Alle indlægsholdere er gjort bekendt med og vil tage højde for, at konferencen afvikles som en hybridkonference, og der vil begge dage være professionel hjælp til at facilitere dette. Som online deltager, vil du derfor kunne give inputs, stille spørgsmål og blive aktivt inddraget i relation til alle sessioner, indlæg og diskussioner på lige fod med de fremmødte deltagere.   

Online deltagelse:
700 kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under DASYS.
875 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Prisen er inkl. konferencegebyr og support i forhold til den online deltagelse under konferencen. Fra den 1. juli 2021                  stiger prisen med 150 kroner.

Online deltagelse i grupper:
2.800 kr. for 5 personer + moms for medlemmer af faglige selskaber under DASYS.
3.500 kr. for 5 personer + moms for ikke-medlemmer.

Prisen er inkl. konferencegebyr og support i forhold til den online deltagelse under konferencen.

Fra den 1. juli 2021 stiger prisen med 750 kroner.

Overnatning

Det er muligt at booke overnatning på konferencestedet. Dette sker ved direkte henvendelse til konferencestedet. Der er også andre muligheder i gåafstand.

Tilmelding

Tilmeld dig på dette link: Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 15. september 2021

Elektronisk faktura fremsendes direkte til faktureringsadresse.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding, kan du skrive til dasys@dasys.dk.