Dansk Sygepleje Selskab

Dokumentationskonferencen 2022

Information om tid, sted og tema følger.

I mellemtiden anbefaler vi at lægge vejen forbi vores arkiv fra den netop overståede Dokumentationskonferencen 2021. Oplev eller genoplev vigtige regionale, nationale såvel som internationale perspektiver på betydningen af sygeplejefaglig journalføring,

Hele konferencen blev videooptaget - og slides fra samtlige oplæg ligger tilgængelige på vores hjemmeside-arkiv over afholdte konferencer.