Dansk Sygepleje Selskab

Dokumentationsrådet

Aktuelt fra Dokumentationsrådet

DASYS Dokumentationsråd mødtes til døgnseminar på Comwell i Aarhus. Dokumentationskonferencen foregår samme sted den 12.-13. september 2017. Konferencen er planlagt, nu venter vi bare på tilmeldinger og abstracts. Sidste frist for tilmelding er den 10. august og sidste frist for indsendelse af abstract er den 1. juli, og dette skal sendes til bodil.winther@rsyd.dk. 

Dokumentationsrådsmødet blev også anvendt til flere andre ting. Vi havde fokus på resultaterne af en MEGAFON undersøgelse, som vi har fået foretaget omkring dokumentation i samarbejde med DSR. Disse resultater skal bidrage til at udarbejdelse af strategier for dokumentationsarbejdet i DK. I sundhedsvæsenet i DK har man været optaget af patientinvolvering og patientperspektivet, men hvad betyder det reelt ind i dokumentationen, forsøgte vi ligeledes at indkredse.

Vi fik præsenteret resultaterne fra et ph.d. projekt om sammenhængen mellem den tid man bruger sammen med patienten og den sygeplejefaglige kvalitet. Heldigvis var der en sammenhæng, hvor væsentlig tid også er tiden til planlægning, koordination og dokumentation af patientforløbet. I gennemsnit er det den sygeplejeopgave, der anvendes mest tid på i dagvagt. 

Vi har rettet henvendelse til SST om behovet for opdatering af vejledning for sygeplejefaglige optegnelser. Desuden drøftede vi implementering i Fælles sprog lll i kommunerne og hvilke udfordringer, der er ved at kommunerne vælger en systematik, som ikke anvendes på hospitaler. Det er vigtigt at holde fast af Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser er vores fælles fundament for den sygeplejefaglige dokumentation i både primær og sekundær sektor. Mødet begyndte i går, sammen med repræsentanter for MedCom, hvor DASYS er en af høringspartnerne, hvorfor vi var i dialog omkring nuværende og kommende projekter.

______________________________________________________________

 

Dansk Sygepleje Selskabs dokumentationsråd blev etableret i 2005 og har til formål at  medvirke til at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse af sygeplejedata i plejen og den tværfaglige behand­ling af klient/beboer/patient samt i udvikling og forskning inden for området.

 
Rådet rådgiver Dasys, de faglige selskaber, der er medlem af Dasys, Dansk Sygeplejeråd, uddannelsesinstitutioner, Sundhedsstyrelsen m.fl. Rådet skal medvirke til at udvikle og udbrede nationale retningslinier for dokumentation af sygepleje.

Rådet består af 12 medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:

  • Sygeplejedokumentation i praksis
  • Implementering af sygeplejedokumentation
  • Kvalitetsudvikling § Kliniske retningslinjer § Sygepleje i relation til tværfaglig EPJ
  • Ledelse
  • Sundhedsinformatik

 

 

Senest opdateret juli 2017