Dansk Sygepleje Selskab

Rådets sammensætning

Se den aktuelle medlemsliste (opdateret 2017).

Rådets sammensætning

Rådet består af 12 medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer
inden for følgende områder:

 •  Sygeplejedokumentation i praksis 
 •  Implementering af sygeplejedokumentation 
 •  Kvalitetsudvikling 
 •  Kliniske retningslinjer 
 •  Sygepleje i relation til tværfaglig EPJ 
 •  Ledelse 
 •  Sundhedsinformatik 
 •  Forskning i sygeplejen 

Udpegning af rådsmedlemmer 

Rådets medlemmer udpeges for 2 år, således at rådet består af 9-12 medlemmer:

 • Rådets formand udpeget af dasys bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i dasys bestyrelse efter udpegningen.
 • 1-2 medlemmer af dasys bestyrelse
 • 1-2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks sygeplejefaglige forskningsinstitutioner,  det universitære system, professionshøjskoler mm.
 • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af dasys. De faglige selskaber  anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til dasys' bestyrelse. Dasys  bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet.
 • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet.

 Der er valg til rådet hver andet år, og medlemmerne kan højst sidde i tre valgperioder. Det  tilstræbes, at ikke alle rådets medlemmer skiftes ud samtidigt.

Valgperioden starter i januar måned, hvor der indkaldes nye medlemmer fra FS'er i perioden  november-januar. Dasys bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra dasys bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november.

 

 

Senest opdateret februar 2017