Dansk Sygepleje Selskab

Forskningsrådet

På Dasys's visionsseminar i 2007 blev det besluttet at etablere et forskningsråd. Rådet har til formål at arbejde for gode vilkår for forskning i sygepleje og påvirke de nationale anbefalinger på området.

 
Rådet rådgiver Dasys, DSR og samarbejdende organisationer og institutioner.
 
Rådet består af medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:
  • Sygeplejeforskning generelt
  • Sygeplejeforskning i klinisk praksis
  • Implementering af sygeplejeforskning
  • Sygeplejefaglig ledelse
  
Der planlægges 4 årlige rådsmøder skiftevis fordelt over landet.
Sidst opdateret marts 2017