Dansk Sygepleje Selskab

Forskningsrådet


Forskningsrådet arbejder for at skabe gode vilkår for forskning i sygepleje og at påvirke de nationale anbefalinger på området. Rådet rådgiver DASYS, DSR og samarbejdende organisationer og institutioner.

Forskningsrådet består af medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:

  • Sygeplejeforskning generelt
  • Sygeplejeforskning i klinisk praksis
  • Implementering af sygeplejeforskning
  • Sygeplejefaglig ledelse
  
Sidst opdateret juni 2019