Dansk Sygepleje Selskab

årshjul

 

Forskningsrådet arbejder ud fra et fast årshjul, der beskriver de løbende mødeaktiviteter og opgaver i årets løb. 

Hent årshjulet for 2019 her


Tidligere årshjul


Årshjul 2018
Årshjul 2017

Årshjul 2016

 

Sidst opdateret juni 2019