Dansk Sygepleje Selskab

Forskning i sygepleje nytter 

Mange uden for vores felt betvivler, at forskning i sygepleje nytter. Vi skal formidle, at svaret er et rungende ja, mener formand for Forskningsrådet.

 

Velkomsttale ved Bente Thoft, ph.d. og formand for Forskningsrådet på konference 9. maj 2022


Endelig kan vi byde velkommen til Forskningsrådets konference 2022! Vi har inviteret, udskudt, aflyst og inviteret på ny. Derfor er det en stor glæde at se, at så mange har holdt ved og er kommet i dag.

I den forbindelse vil Forskningsrådet rette en tak til Hotel Koldingfjord, som igennem hele processen har bistået med løsninger frem for begrænsninger. Desuden vil jeg takke arrangementskomiteens Julie Duval, Thora Thomsen og Marie Albrectsen-Paine for stort tålmod og vedholdenhed. I er grunden til, at vi lykkedes med at få konferencen op at stå

Forskning - en ny disciplin i sygeplejen

Men nu til det, vi er samlet om i dag: forskning i sundhed og sygepleje. Forskning er en relativt ung disciplin inden for dansk sygepleje. Ca. 400 sygeplejersker har på nuværende tidspunkt opnået en ph.d. grad. Det estimeres, at 250-300 ud af en samlet styrke på ca. 60.000 sygeplejersker aktuelt er forskningsaktive. Tallene beror på et skøn fra praksis og uddannelsesinstitutionerne.

Dansk sygepleje har et stigende antal professorer, hvilket indikerer, at forskningen er i fremdrift, selvom vi er langt fra, hvad vi kunne ønske os. Professorerne har sidste år, via Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder Udvikling og Forskning, præsenteret deres programmer og aktuelle forskning på en række webinarer. Et flot initiativ med stor succes.

Det er imidlertid ikke kun sygeplejersker med ph.d.-grad, der bidrager til den samlede forskningskapacitet. Også de mange kandidater og master-uddannede bidrager væsentligt til at højne den evidensbaserede praksis. Vi håber, at deres indsats fortsat anerkendes i disse tider, hvor praksis er voldsomt udfordret på sygeplejefaglige ressourcer.

Sygeplejeforskning under pres

I et post-corona-perspektiv og med knappe ressourcer i klinikken står vi desværre ofte i et enormt krydspres. Det er under de vilkår, vi aktuelt bedriver forskning og forsøger at bevare fodfæstet.

Er sygeplejeforskning vigtig? Nytter vores forskning? Det har rigtig mange uden for vores egen profession haft en holdning til. Særligt i forbindelse med de sidste års udfordringer under pandemien og senere sygeplejestrejken.

Vi har med stor undren fulgt debatten i dagspressen, der åbenlyst bør besvares med et rungende JA: forskning i sygepleje er af afgørende betydning, da det er igennem forskning, vi får evidens for vores praksis.

Det er værd at nævne, for sygeplejersker står med et ansvar for det enkelte menneskes ve og vel. Derfor er det essentielt, at vi udfører plejen evidensbaseret, så vi opnår det bedst mulige resultat for patienten.


Vi skal systematisere vores viden

Alle sygeplejersker samler data ind, fra vi møder på arbejdet, til vi går hjem. Disse uvurderlige data vækker nysgerrighed, der udgør grundstammen for enhver forsker in spe såvel som for de etablerede forskere.

Men vi samler ofte data ind uden at tænke over det, og her har vi brug for forskerens særlige kundskaber og evne til at systematisere, analysere og danne hypoteser.

Forskerne driver på den måde fremgangen i den evidensbasserede praksis og er dermed vigtig faktor for at højne kvaliteten i sygeplejen. Forskning i sygepleje er kort sagt essentiel, og den nytter.


Vi skal brede vores forskning ud

Men hvad gør vi så, når vi har afsluttet vores projekter og publiceret i anerkendte tidsskrifter? Får vi de gode budskaber ud, eller strander de i ringbind på kontoret?

Formidling af forskning har betydning for, hvordan resultaterne implementeres i praksis. Afhængigt af, hvem man ønsker at nå, er klassiske videnskabelige artikler ikke altid den bedste vej frem. Det faktum er omdrejningspunktet for dagens forskningskonference, hvor vi gør alternativ formidling til praksis: Konferencens oplægsholdere vil præsentere utraditionelle måder at formidle forskning på - og det vil de gøre gennem f.eks. video, musik og opslag på sociale medier.

Jer, der er mødt op i dag, får mulighed for at diskutere udfordringer og potentialer i forskellige typer af forskningsformidling. Desuden kan I blive inspireret at den nyeste forskning i sygepleje, som er repræsenteret via posters rundt omkring på væggene, og forhåbentlig vil pauserne øge jeres lyst til at 'go wild' og netværke med kollegaerne.

Rigtig god fornøjelse!