Dansk Sygepleje Selskab

Dagens talere; fra venstre Kirsten Lomborg AU, Lis Wagner (SDU), Lis Adamsen (KU/UCFS), Charlotte Delmar (AU), Helen Bernt (Rigshospitalet) og Ingalil Rahm Hallberg, Lunds Universitet. 

 

80 opmærksomt lyttende deltagere samlet på Kosmopol

 

Power networking mellem oplæg

 

Kirsten Lomborg udfolder hvordan der skabes resultater gennem forskningsprogrammer i samarbejde

 

Lis Wagner "viser vejen" fra national strategi til EU forskningsprogram

 

SDU og KU netværker

 

Helen Bernt sætter gang i debatten 

 

Dagens tre tovholdere fra Dasys's forskningsråd. Fra venstre Marianne Eg, Mette Trads og Malene Terp