Dansk Sygepleje Selskab

Forskningsformidling på 1000 måder! - NY dato

På grund af de seneste Covid-restriktioner er konferencen udsat til d. 9/5-2022. 

 

Formidling af forskning har betydning for, hvordan resultater implementeres i praksis. Derfor kan der være god grund til at overveje,hvad målet med formidlingen er, og hvordan formidlingen sker. Konferencens oplægsholdere vil fortælle om utraditionelle måder at præsentere forskning gennem for eksempel video, musik og på sociale medier. Der vil være mulighed for at diskutere udfordringer og muligheder ved også at bruge andre former for forskningsformidling, end den traditionelle videnskabelige artikel. Desuden vil der være mulighed for at blive inspireret at den sidste nye forskning på sygeplejeområdet. På konferencen vil der være præsentation af aktuelle postere og oplæg. 

 

Konferencen afholdes på Hotel Koldingfjord d. 9/5 -2022

Pris: 1200 kr. inkl. moms pr. konferencedeltager.

Prisen er inklusiv konferencedeltagelse og forplejning på dagen. 

https://www.conferencemanager.dk/formidlingafforskning2022 

9.30-9.55

Indregistrering og mulighed for morgenbrød

10.00-10.15

Velkommen v. Bente Thoft, formand for forskningsrådet

10.15-11.00

 

 

Videosimulation i klinisk undervisning v. Kamilla Pedersen, ph.d.

Brug af video i klinisk undervisning kan forstærke autenticitet og adressere følelser, som vanskeligt lader sig formidle i tekst og tale.  I dette oplæg vil du få introduktion til videosimulerede patientcases, herunder hvordan designet og den didaktiske tilrettelæggelse vis kan understøtte læring af betydning for studerendes indlevelse og indsigt i det komplekse møde med patienter i den kliniske virkelighed.

Kamilla Pedersen er adjunkt på Centre for Educational Development (CED), Aarhus Universitet. Hun har interesse i simulationsbaseret og patientcentreret klinisk undervisning med virtuelle patient cases, og er teoretisk forankring i klassisk antropologi. En tværfaglig krydsning som psykiatrisk sygeplejerske, pæd. antropolog og ph.d. i medicinsk uddannelse formgiver hendes felt og forskning.

11.00-11.10

Kort kaffepause

11.10-11.55

Når levende musik fylder intensivrummet v. Pia Dreyer, professor, lektor, ph.d.

Et forskningsprojekt hvor musikstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og intensivsygeplejersker fra Intensiv afdeling på Aarhus Universitetshospital skaber meningsfulde øjeblikke for intensivpatienterne.

I projektet starter de musikstuderende med at spille en lille koncert for personalet under deres morgenkaffepause, og derefter spiller de små koncerter for patienterne inde på deres stuer. Under koncerterne laves observationer af både musikkerne og patienterne og efterfølgende bliver både patienter og musikkere interviewet om oplevelsen. Under oplægget fortæller vi om, hvorfor det opleves som meningsfulde øjeblikke.

Pia Dreyer er professor i sygepleje og er ansat ved Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Folkesundhed, Sygepleje, Aarhus Universitet, hvor hun arbejder med forskning og udvikling indenfor intensivspecialet og hjemmerespiratorbehandling. Metodologisk er Pias store interesse fænomenologi og Hermeneutik.

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

Postervandring

14.00-14.50

Få forskningen på facebook og på forsiden

En forskningsartikel er skrevet efter en skabelon, der indeholder en række metodekrav. Det samme kan siges om det fine facebook-opslag og den fremragende forside-historie.

Hvis du vil have dine forskning citeret på facebook og på forsiden, skal du kende skabelonen og metoden.

Jeannette Refstrup, partner i kommunikationsbureauet StrupStrup®. Uddannet journalist og Executive Master i Corporate Communication.

14.50-15.00

Kaffepause

15.00-15.45

 

 

Leadership - Combining research with clinical practice v. Hester Vermuelen, Professor, RN, PhD

Hesters research focuses on the underpinning of essential nursing procedures, in other words fundamental care, to increase the quality, safety and person centeredness of care and the professionalism of nurses. With special attention for nursing sensitive outcomes both on patient, professional and organizational level. The second focus of her research is to improve the nursing work environments to create an innovative and professional culture in which the nurses can apply their care, knowledge and innovations in a positive context. Within this context leadership by nurses at all levels is required.

Hester Vermeulen has been appointed as full professor of Nursing Science at Radboud University of Nijmegen the Netherlands. She is a nurse and clinical epidemiologist.

15.45-16.00

Tak for i dag v. Bente Thoft, formand for forskningsrådet

Opdateret d. 7/1-2022