Dansk Sygepleje Selskab

Rådets sammensætning

Se Forskningsrådets aktuelle medlemsliste (opdateret 2019).

___________________________________ 

Rådet har til formål at arbejde for gode vilkår for forskning i sygepleje og påvirke de nationale anbefalinger på området.

Rådet rådgiver DASYS, DSR og samarbejdende organisationer og institutioner.
Rådet består af medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:

 • Sygeplejeforskning generelt
 • Sygeplejeforskning i klinisk praksis
 • Implementering af sygeplejeforskning
 • Sygeplejefaglig ledelse

Der planlægges 4 årlige rådsmøder skiftevis fordelt over landet.

 

Udpegning af rådsmedlemmer

Rådets medlemmer udpeges for 2 år, således at rådet består af 9-12 medlemmer:

 • Rådets formand udpeget af DASYS' bestyrelse
 • 1‐2 medlemmer af DASYS' bestyrelse

 • 1‐2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks. sygeplejefaglige forskningsinstitutioner, det universitære system, professionshøjskoler mm.

 • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til DASYS' bestyrelse. DASYS bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet.
 • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet.

Hvad har vi fået ud af at være en del af forskningsrådet?

Lena Aadal Ph.d. Forskningsansvarlig sygeplejerske Regionshospitalet Hammel Neurocenter, universitetsklinik i rehabilitering.
Har siddet i forskningsrådet 2011 - 2015

Lene Aadal billede 

Forskningsrådet har givet mig overblik over sygeplejeforskningen i Danmark

 • Det har givet mig adgang til og erfaringer med at påvirke sygeplejeforskningens vilkår
 • Givet overblik over tendenser og centrale tiltag til fremme af sygepleje som del af sundhedsforskningen i DK
 • Givet et nationalt netværk, der bl.a. er udmundet i et forskningssamarbejde

 

Marianne Eg, ph.d. studerende ved Aarhus Universitet, Folkesundhed, Institut for Sygepleje. Siddet i forskningsrådet 2010 - 2014.

marianne eg 

Forskningsrådet har givet mig indblik i sygeplejeforskningens mangfoldige verden.

 • Det har givet mig mod på, at påbegynde en ph.d.-uddannelse.
 • Givet mig et udbytterigt netværk.

 • Givet mig viden om hvordan sygeplejeforskning kan sættes på dagsorden i forskningsfeltet.

 

Leanne Langhorn PhD. Klinisk sygeplejespecialist i Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Har siddet i forskningsrådet fra 2009-2015

Leanne Langhorn 

Forskningsrådet har givet mig indsigt i sygeplejeforskningen både nationalt og internationalt

 • Har bidraget til udvikling af mine forskningskompetencer samt etablering af et nationalt forskningssamarbejde
 • Har givet mig mulighed for at være aktiv medspiller i implementering af sygeplejeforskning i DK
 • Givet indblik i den samfundsmæssige betydning af sundhedsforskning i DK og et godt netværk indenfor sygeplejeforskningen

 

_____________________________________

Rådets sammensætning 

Rådet består af medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder:

 • Sygeplejeforskning  ved universiteter og professionshøjskoler
 • Sygeplejeforskning i klinisk praksis
 • Implementering af sygeplejeforskning
 • Sygeplejefaglig ledelse 

Udpegning af Rådsmedlemmer

Rådets medlemmer udpeges for 2 år, således at rådet består af 9-12 medlemmer:

 • Rådets formand udpeget af DASYS' bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i DASYS' bestyrelse efter udpegningen.
 • 1-2 medlemmer af DASYS' bestyrelse
 • 1-2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks. sygeplejefaglige forskningsinstitutioner, det universitære system, professionshøjskoler mm.
 • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til DASYS' bestyrelse. DASYS bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet.
 • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet.

Der er valg til rådet hver andet år, og medlemmerne kan højst sidde i tre valgperioder. Det tilstræbes, at ikke alle rådets medlemmer skiftes ud samtidigt.

Valgperioden starter ijanuar måned, hvor der indkaldes nye medlemmer fra FS'er i perioden november-januar. DASYS bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra DASYS bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november.

 
Sidst opdateret marts 2017