Dansk Sygepleje Selskab

Kontakt

Formand: Pia Dreyer piadreye@rm.dk

Næstformand: Lone Bülow Friis lonefriis@outlook.com

Kasserer: Mette Ring mr@gvdnet.dk

  

Øvrige bestyrelse:

Pernille Olsbro: pernille.olsbro.adamsen@regionh.dk

Ulla Riis Madsen: urm@regionsjaelland.dk

Karina Bruun: Karina.bruun@regionh.dk

Ditte Naundrup Therkildsen: Ditte.therkildsen@rsyd.dk

Rikke Østergaard: Rikke.Ostergaard@rsyd.dk

Kirsten Frederiksen, Formand for Uddannelsesrådet: kf@sygeplejevid.au.dk

Jeanette Finderup, Formand for Dokumentationsrådet: jeanette.finderup@skejby.rm.dk

Helle Schnor, Formand for Forskningsrådet: helle.schnor@regionh.dk

 

Center for Kliniske Retningslinjer

Preben Ulrich Pedersen: pup@cfkr.info

 

Sekretariat: Helle Johnsen, tlf. 46954155, dasys@dasys.dk

Webmaster: Ida Sofie Nygaard: idasofienygaard@hotmail.com

 

Sidst opdateret februar 2019