Dansk Sygepleje Selskab

Links og billeder

Billeder

DASYS har en række billeder til for afbenyttelse

Links 

CEMTV - Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering: www.sst.dk

Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter: www.ciriusonline.dk

Center for kliniske retningslinjer: www.kliniskeretningslinjer.dk

Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser: www.cvuu.dk

DSR - Dansk Sygepleje Råd: www.dsr.dk

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren: www.dsks.dk

Danske Regioner: www.regioner.dk

DADL - Den Almindelige Danske Lægeforening: www.dadl.dk

DSI - Institut for Sundhedsvæsen: www.dsi.dk

Finduddannelse.dk - uddannelsesguide til sygeplejersker: www.finduddannelse.dk/artikler/guides/videreuddannelse-sygeplejerske-11452 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet: www.im.dk

NBS - Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet: www.sst.dk

Nordisk Ministerråd: www.nmr.dk

SSN - Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden: www.ssn-nnf.org

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: www.sygeplejerskeuddannelsen.dk

Elektroniske medier, portaler mv. Sundhed.dk: www.sundhed.dk

Sygeplejersken: www.sygeplejersken.dk

Dagens Medicin: www.dagensmedicin.dk

Ugeskrift for læger: www.ugeskriftet.dk

Vård i Norden: www.vardinorden.org