Dansk Sygepleje Selskab

Arbejdsopgaver

Hvad arbejder dasys med?
 • dasys arbejder ud fra indsatsområder vedtaget af repræsentantskabet
 • dasys har repræsentanter i en række råd og udvalg nedsat af de centrale myndigheder inden for sundhedsområdet
 • dasys deltager i den sundhedspolitiske debat med artikler, synspunkter og høringssvar
 • dasys arrangerer faglige møder og temadage

Vedrørende sygeplejens udvikling skal dasys:
 • medvirke til at udvikle og implementere dokumenteret viden
 • medvirke til at integrere forskning og klinisk sygepleje
 • fungere som netværk for medlemsorganisationernes faglige dialog
 • medvirke til at udvikle dansk sygeplejevidenskab.
      
Vedrørende sygeplejens indflydelse i samfundet skal dasys:
 • rådgive og formidle med henblik på at sikre professionel indflydelse og udnyttelse af den sygeplejefaglige ekspertise
 • udpege repræsentanter til råd, udvalg og andre organer, hvor beslutninger om sygepleje og sygeplejevidenskab tages.