Dansk Sygepleje Selskab

Bestyrelsen


Formand

Pia Dreyer, cand.cur., ph.d., professor i sygepleje, Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital.
Professor II ved Universitetet i Bergen.
FS for Anæstesi- Intensiv- og Opvågningssygeplejersker.

Pia


Næstformand

Bente Høy, ph.d., MPH, RN, seniorforsker, Ældre borgere - Sundhed og Sårbarhed, Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers.
FS for Geriatriske Sygeplejersker.

Bente Hoey

 

Kasserer

Bente Thoft Jensen, ph.d., seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital.
FS for Urologisk Interesserede sygeplejersker.

Thoft _Jensen _B - Lille - Beskaaret

 

Øvrige medlemmer

Pernille Olsbro Adamsen, MPK, sundhedsfaglig programchef, Nyt Hospital Nordsjælland.
FS for Ledende sygeplejersker.

 

Pernille Olsbro 

 

Karina Bruun, ledende oversygeplejerske, MHM, Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet.
FS for Nefrologiske sygeplejersker.

Karina

 

Ulla Riis Madsen, MPH, ph.d., Holbæk Sygehus.
FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker.

Ulla

 

Trine Hjetting, MPA, centerchef, Center for KOL, Københavns Kommune.
FS for Ledende Sygeplejersker.

Trine

 

Lone Bülow Friis, oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Vejle, Psykiatrien i Region Syddanmark.
FS for Ledende sygeplejersker.

Lone bulow friis 

  

Ida Bjørn Hansen, centersygeplejerske, Kalundborg Kommune.
FS for Sygeplejersker i Kommunerne.

 

 

Frivillig assistance

Ida Elisabeth Højskov, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d., Afd. for Hjerte- og Lungekirurgi, Hjertecentret, Rigshospitalet.
FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker.

 

 

Formænd for rådene (indgår i bestyrelsen)

Dokumentationsrådet

Jeanette Finderup, ph.d., MHR, RN. Klinisk sygeplejespecialist & lektor, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.
FS for Nefrologiske sygeplejersker.

Jeanette Finderup 2022

 

Forskningsrådet

Bente Thoft Jensen, ph.d., seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital.
FS for Urologisk Interesserede Sygeplejersker.

Thoft _Jensen _B - Lille - Beskaaret

 

Uddannelsesrådet

Tina Kramer, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, ph.d., Intensiv, Aarhus Universitetshospital.
FS for Neurologiske sygeplejersker.

 Tina Kramer

 

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer

Formand: Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital.

Daglig leder: Marianne W. Nørgaard, adjunkt, ph.d.

 

Sekretariat

Sekretariatsbetjeningen varetages af Helle Johnsen. DASYS køber sekretariatsbistand af Dansk Sygeplejeråds sekretariat. 

 

INTRANET - kun for bestyrelsen i DASYS

 

Sidst opdateret februar 2022