Dansk Sygepleje Selskab

OM DASYS


DASYS er en paraplyorganisation for de sygeplejefaglige selskaber i Danmark. Vi har cirka 13.000 medlemmer, og vi bidrager med det sygeplejefaglige perspektiv i råd, styrelser og ministerier.

Når det officielle Danmark efterspørger sygeplejerskers faglige vurdering, spørger de DASYS.

Repræsentationer og høringssvar

DASYS har cirka 15 faste repræsentationer i fx Sundhedsstyrelsen og i perioder flere, når der udarbejdes Nationale Kliniske Retningslinjer, kræftpakkeforløb og specialeplan.

DASYS sender 1-2 høringssvar om måneden, og dertil kommer det løbende arbejde med at udarbejde sygeplejefaglige anbefalinger.

Nationale konferencer
Vi afholder tre nationale konferencer om året med fokus på forskning, uddannelse og dokumentation med mere end 150 deltagere pr. konference.

DASYS ejer også Center for Kliniske Retningslinjer, der godkender kliniske retningslinjer og afholder kursusvirksomhed. Centeret har selvstændig bestyrelse og videnskabeligt råd.

Adgang til faglige eksperter
DASYS har direkte adgang til faglige eksperter via de sygeplejefaglige selskaber, og DASYS promoverer sygepleje og rådgiver sundhedspolitiske udvalg i samarbejde med de faglige selskaber.

Fagligheden er både specialerettet og tværgående inden for klinisk sygepleje, forskning, uddannelse og dokumentation. Vi taler ikke sygepleje for sygeplejens skyld, men for patientens skyld.

Faktaark

Faktaark om DASYS (dansk)
Faktaark om DASYS (engelsk)

 

Sidst opdateret maj 2019