Dansk Sygepleje Selskab

Er du udpeget som repræsentant for DASYS?

Bestyrelsen for Dasys ønsker først og fremmest at sige tak for, at du har påtaget dig varetagelsen af repræsentationen i sundhedsstyrelsen. Bestyrelse sætter stor pris på at du vil bidrage til, at sygeplejen får indflydelse på udvikling af patientpakker etc.Bestyrelsen er vidende om, at det er et krævende arbejde og at sygeplejens synlighed afhænger af din indsats. Derfor vil vi gerne give dig et nogle gode råd med på vejen:

  • Sæt dig godt ind i kommissoriet for opgaven.
  • Find ud af hvor sygepleje er berettiget i patientpakken og udarbejd et sygeplejeoplæg hurtigst muligt, som både den nedsatte arbejdsgruppe og sundhedsstyrelsen kan forholde sig til.
  • Forhold dig aktivt til arbejdsprocessen og hele produktet. Bidrag hvor du kan og vent ikke til du bliver spurgt.
  • Er der flere sygeplejerepræsentanter, så indgå aftaler omkring strategi og opgavefordeling.
  • Hent inspiration fra godkendte patientpakker, som har opnået et sygeplejefagligt fingeraftryk. (eks. patientpakken NSTEMI og stabil Angina Petcoris)
Bestyrelsen tilbyder sparring gennem processen og kontaktes via sekretariatet Helle Johnsen, Dansk Sygepleje Selskabs sekretariat, dasys@dasys.dk, hvorefter et af bestyrelsesmedlemmerne tager kontakt til dig.  Tlf: 46954155.
For at både DASYS og dit faglige selskab kan følge med i processen, beder vi dig løbende at fremsende mødereferater og dine sygeplejefaglige input. Se desuden vejledning for repræsentanter her.
 
Dasys afholder årligt møde mellem dasys´ bestyrelse og repræsentanter i råd, udvalg og arbejdsgrupper. Formålet med møde er at skabe et forum, hvor vi i fællesskab kan drøfte visioner, udfordringer og samarbejde i forhold til repræsentationenerne. Mødet annonceres på hjemmesidenog bestyrelsen ser meget gerne, at du bidrager med et lille oplæg omkring arbejdet med patientpakker og/ eller som aktiv deltager i drøftelser relateret til repræsentationerne. ( Dasys dækker transportudgifterne?).
Udgifter i forbindelse med møderækken i Sundhedsstyrelsen dækkes af Sundhedsstyrelsen.
Afslutningsvis vil vi gerne opfordre dig til at indsende et notat (ca. 1 A4 side) om arbejdet i din repræsentation, som kan indgå i dasys´ årsberetning. 
 
Vi ønsker dig god arbejdslyst og ser frem til et spændende samarbjede.