Dansk Sygepleje Selskab

RepræsentantskabET

Repræsentantskabet er Dasys' øverste myndighed og består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne.

Medlemsorganisationerne indstiller bestyrelseskandidater og repræsentant skabet vælger bestyrelsen.

Dasys afholder årligt møde mellem dasys´ bestyrelse og repræsentanter i råd, udvalg og arbejdsgrupper. Formålet med mødet er at skabe et forum, hvor vi i fællesskab kan drøfte visioner, udfordringer og samarbejde i forhold til repræsentationenerne. 
 

Repræsentantskabsmøde 

Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 30. november 2017.

  

 

Sidst opdateret marts 2017