Dansk Sygepleje Selskab

Uddannelsesrådet

DASYS' uddannelsesråd blev etableret i 2007. Rådet har til formål at skabe overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder indenfor sygepleje. Uddannelse af sygeplejersker i tæt relation til klinisk praksis er et højt prioriteret fokus- og indsatsområde.

Visionen for Dansk Sygepleje Selskab er på en proaktiv og konstruktiv måde, at synliggøre sygepleje, være meningsdannere - og fremstå som ligeværdige samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen. Det er uddannelsesrådets opgave at bidrage til at visionen indfris inden for uddannelsesområdet.

Uddannelsesrådet består af sygeplejersker med kompetence indenfor uddannelsesområdet

DASYS er økonomisk ansvarlig for uddannelsesrådet. Rådet udarbejder et budgetforslag, som godkendes af bestyrelsen.

 

 

 

Sidst redigeret februar 2017