Dansk Sygepleje Selskab

Handleplan og årshjul


Uddannelsesrådet arbejder ud fra et fast årshjul, der beskriver de løbende mødeaktiviteter og opgaver i årets løb.