Dansk Sygepleje Selskab

Afholdte konferencer

Konference 4. maj 2022

Oplæg v. Erik Riiskjær: I patientens fodspor - dias - debatartikel fra Altinget

Oplæg v. Dorthe Boe Danbjørg, 1. næstformand i DSR: Et perspektiv fra DSR - hvordan kan uddannelse bidrage til at fastholde kompetente sygeplejersker i faget? 

Oplæg v. Sine Lehn, ph.d. Lektor RUC: Efter- og videreuddannelse til nye udfordringer og styrkede muligheder i hverdagen - dias

Oplæg v. Randi Brinckmann, dekan på Københavns professionshøjskole: Visioner, viden og vej - et oplæg om uddannelse af sygeplejersker, der kan deres kram og ved, hvad de gør - dias

Oplæg v. Carsten Juul Jensen, ph.d. RUC: Nyuddannede sygeplejerskers møde med realiteterne på medicinske afsnit - dias

 

Konference 22. maj 2019

Program

Oplæg v. Kirsten Frederiksen, Formand DASYS Uddannelsesråd

Oplæg v. Dorthe Boe Danbjørg, Næstformand i DSR

Oplæg v. Charlotte Delmar, Professor i sygepleje, Aarhus Universitet

Oplæg v. Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, MPM

Oplæg v. Vibe Aarkrog, Lektor, ph.d. i erhvervsuddannelsernes pædagogik, DPU, Aarhus Universitet

Oplæg v. Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet

 

Konference 8. maj 2018

Program

Oplæg v. Dorte Steenberg, Næstformand i DSR

Oplæg v. Marit Kirkevold, professor i sygeplejevidenskab ved Universitetet i Oslo

Oplæg v. Susanne Malchau Dietz, sygeplejehistoriker og ph.d.

Oplæg v. Kirsten Frederiksen, Lektor ved sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Referat fra konferencen

 

Konference 4. maj 2018

Program

Oplæg v. Tove Kristensen, Cand.Cur., MPM, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt

Oplæg v. Kristine Markvardsen, Sundheds- og omsorgschef ved Aarhus Kommune

Oplæg v. Ragnhild Hellesøe, Professor på Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitet i Oslo og professor II ved Senter for omsorgsforskning, NTNU, Gjøvik

Oplæg v. Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsleder på Sjællands Universitetshospital og professor på Syddansk Universitet

Referat fra konferencen 

 

Konference 9. maj 2016

Program

Oplæg v. Ole Thomsen, direktør i Region midt med særligt ansvar for sundhed

Oplæg v. Charlotte Wegener, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Oplæg v. Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt

Oplæg v. Ove Korsgaard, professor emeritus på Aarhus Universitet 

 

Konference 21. maj 2015

Program

Referat af konferencen

Oplæg v. Kirsten Frederiksen

Oplæg v. Alexandra Jønsson

Oplæg v. Jonna Frølich

Oplæg v. Karen Borgnakke 

Oplæg v. Kristian Larsen

Oplæg v. Nikolaj Lubanski

Billeder

 

Konference 8. maj 2014

Program

Oplæg v. Anne Marie Pahuus

Oplæg v. Birgitte Rav Degenkolv

Oplæg v. Kirsten Beedholm

Oplæg v. Marit Kirkevold 

Oplæg v. Stefan Hermann

Referat fra dagen.

Se billeder fra dagen.

 

Konference 18. april 2013

Program

Oplæg v. Laura Louise Sarauw

Oplæg v. Niels Sandholm

Oplæg v. Regner Birkelund

Oplæg v. Morten Brock og Jan V Groth

Oplæg v. Lars Henrik Schmidt

Se billeder fra dagen.

 

Konference 2012

Program

Oplæg v. Katrin Hjort

Oplæg v. Jens Erik Kristensen

 

Temadag d. 16. november 2011 - Uddannelsesrådet og Forskningsrådet

Program

Velkomst v. Tove Lindhardt

Velkomst v. Margit Roed

Oplæg v. Jakob Hvidhjelm

Oplæg v. Karen Marie Dahlgaard

Oplæg v. Karsten Boden

Oplæg v. Rikke Guldager

Oplæg v. Annette Vennegaard

Oplæg v. Gitte Bunkenborg

Oplæg v. Kim Høgh

Oplæg v. Christine Wann Hansson

Oplæg v. Dorthe Steenberg

  

Konference 2010

Program

Oplæg v.  Charlotte Simony                          

Oplæg v.  Pia R. Olsen

 

Konference 2009      

Program

Oplæg v. Birgitte Grube

Oplæg v. Erik Elgaard Sørensen

Oplæg v. Lene Vibe Nielsen

Oplæg v. Mona Hansen

Oplæg v. Ole Abildgaard

Oplæg v. Tove Lindhardt

Oplæg v. Vibeke Deding