Dansk Sygepleje Selskab

Konference 9. maj 2016

Læringsmiljø i et sundhedsvæsen under pres

Afholdt 9. maj i Aarhus

Program

Deltagerliste 

Oplæg v. Ole Thomsen, direktør i Region midt med særligt ansvar for sundhed

Oplæg v. Charlotte Wegener, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Oplæg v. Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt

Oplæg v. Ove Korsgaard, professor emeritus på Aarhus Universitet