Dansk Sygepleje Selskab

Handleplan og årshjul

DASYS'S uddannelsesråd arbejder ud fra godkendt kommissorium og der afvikles

  • 4 heldagsmøder om året - januar, marts, september og november
  • Evt. et ekstra møde i forbindelse med den årlige konference
  • 1 konference i maj
  • Telefonmøder ved behov.
  • Der er kontinuerlig kontakt mellem rådets medlemmer via mail og telefon.
  • Rådets medlemmer deltager i møder og andet arbejde, også mellem møderne, der relaterer sig til rådets funktioner.

Møder i uddannelsesrådet afholdes vanligvis: DSR Kvæsthuset Sankt Annæ Plads 30, 1250 Kbh. K. Formanden bestiller lokale via booking@dsr.dk (gældende formular udfyldes)

Medlemmer af rådet sørger selv for transport og udgiften refunderes efter gældende regler.

Medlemmer af rådet kan deltage gratis i konferencer arrangeret af uddannelsesrådet (incl. transport). Deltagelse i DASYS øvrige konferencer og arrangementer efter gældende regler.

Medlemmer af rådet kan deltage ved DASYS'S repræsentantskabsmøde i november.

Der arbejdes systematisk med rådets opgaver via en handleplan. Handleplanen opdateres og justeres løbende.

Medlemmer i uddannelsesrådet har mulighed for at indsende punkter til dagsorden inden udsendelsen.

Dagsorden udsendes 1 uge før mødet af formand/næstformand.

Referat udsendes senest 14 dage efter afholdt møde af formand/næstformand. Kommentarer eller rettelser til referatet sendes inden for 14 dage. Herefter betragtes referatet som godkendt og lægges på hjemmesiden.

Ordstyrer og referent vælges på hvert møde.

 

Handleplan og årsshjul