Dansk Sygepleje Selskab

UDDANNELSESKONFERENCE 2022

Riget fattes sygeplejersker. Der uddannes mange dygtige sygeplejersker, og flere er på vej. Men desværre mister en del lysten til faget enten under uddannelsen eller på vej mod en pensionsalder på 73 år.

Ændringerne i samfundet diskuteres under overskrifter som præstationssamfund, konkurrencesamfund og »robuste, omstillingsparate medarbejdere med humor søges«. Også inden for sundhedsvæsenet er der store forandringer i vente med supersygehuse og patienter, der udlægges i stedet for indlægges. Stadig flere opgaver flyttes ligeledes fra sekundær til primær sektor og mellem faggrupperne.

På årets uddannelseskonference rejser vi spørgsmålet om, hvilken rolle uddannelse og videreuddannelse af sygeplejersker har i et komplekst sundhedsvæsen under forandring. Kort og godt: Kan uddannelse være med til at tiltrække og fastholde kompetente sygeplejersker?

Vi glæder os til at se dig!

Tid og sted
Dato: Den 4. maj 2022 kl. 10-16
Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Deltagergebyr
1.000 kr. + moms for medlemmer af Faglige Selskaber under DASYS.
1.500 kr. + moms for ikke-medlemmer

Tilmelding
Tilmeld dig her
______________________________________________________________________________________________________

Strategi for udvikling af en professionel og evidensbaseret sygepleje

Arrangeret og afholdes af Center for kliniske retningslinjer

Dato:10. marts 2022

Sted:  Aalborg universitet, A.C. Meyers vænge 15, 2450 København

Formål:At præsentere og diskutere betydningen af en tværinstitutionel strategi for udvikling af professionel og evidensbaseret sygepleje - eksemplificeret ved den sygeplejefaglige begrebsramme, Fundamentals of Care.

Målgruppe:Undervisere og ledere på uddannelses- og forskningsinstitutioner, kliniske vejledere/kliniske undervisere og andre med ansvar for udvikling af evidensbaseret praksis samt ledere i klinisk praksis.

Indhold:

Kl 9.00 - 9.30             Kaffe/te vand - rundstykker

Moderator:Tina Kramer, Ph.d., DASYS' s Uddannelsesråd

9.30 - 9.40                 Velkomst og introduktion

Marianne Wetendorff Nørgaard, Adjunkt, Ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet

9.40 - 10.15               Fundamentals of Care - en tværinstitutionel strategi for forskning i Klinisk Sygepleje i Region Nordjylland

Mette Grønkjær, Professor AAU og programleder

10.15 - 10.45             Planlægning af grunduddannelse til sygeplejerske inden for rammen af Fundamentals of Care

Iben Bøgh Bahnsen, MSc, uddannelsesleder, UCN

10.45-11.00               Pause

11.00 - 11.30             Forskning i Perioperativ sygepleje - et Dansk Norsk forskningsprojekt inden for Fundamentals of Care

Preben Ulrich Pedersen, Professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

11.30 - 12.15             Panel diskussion om betydningen af en strategi for ændring af praksis - med Mette Grønkjær, Iben, BBahnsen og Preben U Pedersen

12.15 - 12.45             Frokost

Moderator:Britt Laugesen, Lektor, Ph.d. Center for Kliniske retningslinjer, Aalborg universitet og Aalborg universitetshospital

12.45 - 13.05             Fundamentals of Care vs kliniske retningslinjer - hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Marianne W. Nørgaard, Adjunkt, Ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet

13.10 - 13.50             Udvikling af klinisk praksis - resultater fra baseline undersøgelse om perioperativ sygepleje

Kari Ingstad, Professor, Universitet Nord, afdelingen i Levanger, Norge

Mona Kyndi Pedersen, Seniorforsker, Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

13.50-14.15               Kaffe

14.15 - 14.50             Hvad betyder en fælles begrebsramme for fagidentitet og fælles fagsprog i et uddannelsesforløb, når man erstuderende og klinisk vejleder?  Siri Voldbjerg, Post Doc, Aalborg universitetshospital        

14.55 -15.55              Det strategiske potentiale i at udbrede et fælles begrebsapparat. Hvordan udvikling og forskning skaber værdii driften. Søren Barlebo Rasmussen, konsulent og strategisk rådgiver

 

15.55 - 16.00            Afslutning og farvel

 

Pris                            Ansatte på professionshøjskoler eller andre organisationer, der er medlem af Center for kliniske Retningslinjer1000 kr. + moms.

Der vil være 10 pladser forbeholdt studerende fra professionshøjskole, der er medlem af CFKR. Pris 250 kr. Disse pladser fordeles efter princippet, "Først til Mølle" - pladsen er først garanteret, når betaling er modtaget.

Tilmelding:  Gøres elektronisk på kurser@cfkr.info Der er et begrænset antal pladser - Efter 11. februar 2022 er tilmelding bindende.

Ved tilmelding angives navn, titel, ansættelsessted og betalingsoplysninger (EAN nr. og anden oplysning relevant for fakturering) samt om dit navn må fremgå af deltagerlisten.

Materiale:  Slides vil efter dagen være tilgængelig på www.cfkr.dk/arrangementer

 

Præsentation af oplægsholdere:

Preben Ulrich Pedersen,sygeplejerske, Ph.d. i klinisk sygepleje, professor. Forskningsinteresser: test af interventioner, der øger patienternes velvære. For tiden udarbejdelse af forskellige typer litteraturgennemgange og implementering af resultater i praksis eller som grundlag for videre empirisk forskning.

Mette Grønkjærer professor og forskningsleder ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Mettes forskningsinteresser omfatter blandt andet klinisk sygepleje/Fundamentals of Care og kvalitativ metodeudvikling. Mette er leder af det tværinstitutionelle forskningsprogram Fundamentals of Care (FoC) i Region Nordjylland, der involverer Sygeplejerskeuddannelsen (University College Nordjylland (UCN), Aalborg Kommune, Psykiatrien, Regionshospital Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.

Iben Bøgh Bahnsen,cand.cur., MBA, uddannelseschef, Professionshøjskolen UCN. Optaget af faglig ledelse som afgørende for at kunne sætte kerneopgaven i centrum - det vil sige professionshøjskolens eksistensberettigelse og dermed den værdi eller forandring, uddannelse og forskning skaber for borgeren/patienten/samfundet.

Marianne Wetendorff Nørgaard,Adjunkt, Ph.d., ansat som videnskabelig medarbejder ved Center for Kliniske Retningslinjer, Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aalborg Universitet. Forskningsinteresser: test af interventioner der kan øge patienters oplevelse af comfort i forbindelse med invasive procedurer. Derudover udarbejdelse af systematiske reviews og kliniske retningsretningslinjer med implementering i klinisk praksis. Patient involvering i klinisk praksis og i forskning.

 

Kari Ingstad er professor i Sociologi ved Nord universitet. Er uddannet sygeplejerske, har hovedfag i Sociologi og doktorgrad fra NTNU. Kari's forskning omfatter blandt andet temaer knyttet til udvikling af klinisk praksis, ernæring, innovation og samspil/interaktion.

 

Mona Kyndi Pedersen,Sygeplejerske, cand.cur., cand.pæd., ph.d.
Sygeplejefaglig seniorforsker, Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland og adjunkt ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Mona beskæftiger sig med klinisk, praksisnær forskning og udvikling, hvor ideen til projektet opstår i den kliniske hverdag og hvor forskningen foregår i et tæt samspil med det kliniske personale med patientkontakt. Endelig er Mona optaget af implementering, herunder tilpasning af interventioner til specifikke kontekster samt planlægning, udførelse og evaluering af indsatser.

Søren Barlebo,Cand.merc.dat og ph.d. i videnskabssociologi fra CBS. Er strategisk rådgiver og partner i Mobilize Strategy Consulting med fokus på organisationer, hvor viden, forskning og faglig udvikling spiller en stor rolle. Brænder for udvikling. Stratetisk udvikling, faglig udvikling, organisationsudvikling, menneskelig udvikling og samfundsudvikling. Har mere end 25 års erfaring med strategisk ledelse i faglige organisationer, både gennem forskning og som institutleder og dekan på CBS