Dansk Sygepleje Selskab

DASYS Uddannelseskonference 2019 

TEMA: Sygeplejerskers efter- og videreuddannelse - hvordan virker det i praksis?

Sygeplejersker deltager flittigt i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Mange ser et modsætningsforhold mellem teoretiske kundskaber og det at varetage kliniske opgaver i praksis, og de bekymrer sig om, hvorvidt det at arbejde med sit fag i videreuddannelsessammenhæng fjerner sygeplejersken fra praksis. 

På dette års konference vil vi derfor tage fat i nogle af de aktuelle diskussioner om, hvordan de kompetencer, sygeplejersker erhverver sig gennem efter- og videreuddannelse, kommer i spil efter endt udadnnelse. Vi vil således stille spørgsmålet om, hvad det vil sige at bruge sine erhvervede kompetencer i klinisk praksis, om kompetencer kan omsættes i et én til én forhold, og om transfer kan måles direkte. 

Vi har derfor inviteret forskellige oplægsholdere til at anlægge forskellige perspektiver på ovenstående problematik. Oplægsholdere er Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Delmar, professor i sygepleje, Aarhus Universitet, Vibe Aarkrog, lektor ved DPU, Berit Eika, Prorektor, Aarhus Universitet og Dorthe Boe Danbjørg, nyvalgt næstformand i DSR. 

Tid og sted

Konferencen finder sted den 22. maj 2019, kl. 10:00-17:00, på

Best Western Plus Hotel Fredericia

Vestre Ringvej 96

7000 Fredericia

 

Deltagergebyr

1.000 kr. + moms for medlemmer af Faglige Selskaber under DASYS

1.500 kr. + moms for ikke-medlemmer

Sidste tilmeldingsfrist er den 7. maj 2019. Ved afbud senere end denne dato betales fuld pris. 

Eventuelle afbud sendes til uddannelseskonference@gmail.com 

 

Program for konferencen

Tilmeld dig konferencen her