Dansk Sygepleje Selskab

Kommende konferencer

   

Sæt kryds i kalenderen!

Uddannelsesrådets konference 2018 afholdes den 8. maj i Fredericia!

Temaet for konferencen i 2018 er: "Hvorfor skal sygeplejersker efter- og videreudanne sig, og hvad skal det gøre godt for?". 

På konferencen præsenteres forskellige perspektiver på sygeplejerskernes efter- og videreuddannelse. 

For flere infomationer, se denne flyer ! Programmet for konferencen forventes at udkomme primo 2018.