Dansk Sygepleje Selskab

Rådets sammensætning

Medlemmer af Uddannelsesrådet:

Formand for rådet:  Kirsten Frederiksen. Lektor, studieleder, ph.d. Sektion for Sygepleje, AU. Repræsentant for universitetet

Kirsten Frederiksen

 

Næstformand: Birgit Jakobsen. Sygeplejerske / Klinisk Vejleder X1, OUH. FS for Kræftsygeplejersker

birgit Jakobsen

  

Pia Koustrup. Lektor, SD, cand.cur. FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker.

Pia Koustrup

 

Hanne Becker Nissen. Klinisk Sygeplejespecialist, cand.soc. Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien i Refion Nordjylland. FS for PsykiatriskeSygeplejersker.

Hanne 

 Hans Erik Steiner-Johnsen. Uddannelsesansvarlig og Klinisk Sygeplejespecialist, Anæstesi- og Intensivsygeplejerske, MLP, DPM.Anæstesiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. FS for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker (FSAIO). 

Hans Erik

 

Jytte Troldborg. Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital. Medlem af FSK &T (fælles sammenslutning for kardiologiske og thorakskirurgiske sygeplejersker) desuden sammenslutning af undervisendesygeplejersker. 

Jyttetroldborg 

 

Helle Nordestgaard Matthiesen, Klinisk Sygeplejespecialist, MHH, Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital. 

Helle

 

Lise Merete Wolder, cand.mag. i pædagogik fra Aarhus Universitet/DPU, uddannelsesleder for den intensive specialuddannelse i Region H og Region SJ. Repræsenterer FSAIO.

 

Susanne Andersen, teamleder, Hjemmesygeplejen Odsherred Kommune. Repræsenterer FS for Sygeplejersker i Kommunerne. 

 

Kristine Strange, primærsygeplejerske og fællestillidsrepræsentant, Ringe Kommune. Repræsenterer FS for Sygeplejersker i Kommunerne. 

 

Rådets sammensætning

Rådet består af medlemmer der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder: 

  •  Undervisning i sygepleje på akademisk niveau 
  •  Undervisning i sygepleje på professionsbachelor- eller diplomniveau 
  •  Undervisning i sygepleje i klinisk praksis 
  •  Forskning i sygepleje ved universitet eller universitetshospital 
  •  Ledelse af sygepleje 

Udpegning af rådsmedlemmer - Generelt

Rådets medlemmer udpeges for 2 år , således at rådet består af 9-12 medlemmer: 

  • Rådets formand udpeget af DASYS bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i DASYS bestyrelse efter udpegningen. 
  • 1-2 medlemmer af DASYS bestyrelse 
  • 1-2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks sygeplejefaglige forskningsinstitutioner, det universitære system, professionshøjskoler mm. 
  • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til DASYS' bestyrelse. DASYS bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet. 
  • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet. 

Der er valg til rådet hver andet år, og medlemmerne kan højst sidde i tre valgperioder. 

Det tilstræbes, at ikke alle rådets medlemmer skiftes ud samtidigt. 

Valgperioden starter i januar måned, hvor der indkaldes nye medlemmer fra FS'er i perioden november-januar. DASYS bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra dasys bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november.

 

 

Sidst opdateret januar 2017