Dansk Sygepleje Selskab

Rådets sammensætning

Medlemmer af Uddannelsesrådet:

Formand for rådet:  Kirsten Frederiksen. Lektor, studieleder, ph.d. Sektion for Sygepleje, AU. Repræsentant for universitetet

Kirsten Frederiksen

 

Næstformand: Birgit Jakobsen. Sygeplejerske / Klinisk Vejleder X1, OUH. FS for Kræftsygeplejersker

birgit Jakobsen

 

Susanne Pommergård Jakobsen. Cand.cur., master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, lektor, faglig leder. Sundhedsuddannelserne University College Lillebælt. Udpeget som repræsentant for professionshøjskolerne.

Susanne Pommergård Jakobsen 

 

Pia Koustrup. Lektor, SD, cand.cur. FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker.

Pia Koustrup

 

Hanne Becker Nissen. Klinisk Sygeplejespecialist, cand.soc. Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien i Refion Nordjylland. FS for Psykiatriske Sygeplejersker.

Hanne 

 

Susanne Vahr Lauridsen. Klinisk sygeplejespecialist og PhD studerende. Urologisk Klinik, Rigshospitalet. FSUIS - Urologiske Sygeplejersker.

susanne vahr

 

Hans Erik Steiner-Johnsen. Uddannelsesansvarlig og Klinisk Sygeplejespecialist, Anæstesi- og Intensivsygeplejerske, MLP, DPM. Anæstesiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. FS for Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker (FSAIO). 

Hans Erik

 

Jytte Troldborg. Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital. Medlem af FSK & T (fælles sammenslutning for kardiologiske og thorakskirurgiske sygeplejersker) desuden sammenslutning af undervisende sygeplejersker. 

Jyttetroldborg 

 

Helle Nordestgaard Matthiesen, Klinisk Sygeplejespecialist, MHH, Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital. 

Helle

Rådets sammensætning

Rådet består af medlemmer der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for følgende områder: 

  •  Undervisning i sygepleje på akademisk niveau 
  •  Undervisning i sygepleje på professionsbachelor- eller diplomniveau 
  •  Undervisning i sygepleje i klinisk praksis 
  •  Forskning i sygepleje ved universitet eller universitetshospital 
  •  Ledelse af sygepleje 

Udpegning af rådsmedlemmer - Generelt

Rådets medlemmer udpeges for 2 år , således at rådet består af 9-12 medlemmer: 

  • Rådets formand udpeget af DASYS bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i DASYS bestyrelse efter udpegningen. 
  • 1-2 medlemmer af DASYS bestyrelse 
  • 1-2 repræsentanter for relevante institutioner f.eks sygeplejefaglige forskningsinstitutioner, det universitære system, professionshøjskoler mm. 
  • 3-6 repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes om at indstille kvalificerede repræsentanter til DASYS' bestyrelse. DASYS bestyrelse udpeger medlemmerne efter anbefaling af rådet. 
  • Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet. 

Der er valg til rådet hver andet år, og medlemmerne kan højst sidde i tre valgperioder. 

Det tilstræbes, at ikke alle rådets medlemmer skiftes ud samtidigt. 

Valgperioden starter i januar måned, hvor der indkaldes nye medlemmer fra FS'er i perioden november-januar. DASYS bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra dasys bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november.

 

 

Sidst opdateret januar 2017