Søg
Close this search box.

Årshjul

 • Online møde:
  • Udkast til program for Dokumentationskonferencen.
 • Online møde:
  • Nye medlemmer i rådet
 • Onlinemøde:
  • Dokumentationskonferencen
 • Onlinemøde:
  • Dokumentationskonferencen
 • Døgnseminar (Aarhus):
  • Udkast til program for Dokumentationskonferencen.
 • Dokumentationskonferencen 26. og 27 i København:
  • Landet Rundt
  • Workshop
 • Repræsentantskabsmøde
  • Årsberetning
 • Nordic Nursing Terminology Network
  • Netwærksmøde
 • Døgnseminar:
  • Handleplan kommende år.