Søg
Close this search box.

Om selskabet

DASYS er en paraplyorganisation for de sygeplejefaglige selskaber i Danmark. Vi har cirka 12.000 medlemmer, og vi bidrager med det sygeplejefaglige perspektiv i råd, styrelser og ministerier.

Når det officielle Danmark efterspørger sygeplejerskers faglige vurdering, spørger de DASYS.

Repræsentationer og høringssvar
DASYS har cirka 15 faste repræsentationer i fx Sundhedsstyrelsen og i perioder flere, når der udarbejdes Nationale Kliniske Retningslinjer, kræftpakkeforløb og specialeplan.

DASYS sender 1-2 høringssvar om måneden

Nationale konferencer

Vi afholder tre nationale konferencer om året med fokus på forskning, uddannelse og dokumentation med mere end 150 deltagere pr. konference.

DASYS ejer også Center for Kliniske Retningslinjer, der godkender kliniske retningslinjer og afholder kursusvirksomhed. Centeret har selvstændig bestyrelse og videnskabeligt råd.

Adgang til faglige eksperter

DASYS har direkte adgang til faglige eksperter via de sygeplejefaglige selskaber, og DASYS promoverer sygepleje og rådgiver sundhedspolitiske udvalg i samarbejde med de faglige selskaber.

Fagligheden er både specialerettet og tværgående inden for klinisk sygepleje, forskning, uddannelse og dokumentation. Vi taler ikke sygepleje for sygeplejens skyld, men for patientens skyld.

Faktaark om DASYS (dansk)
Faktaark om DASYS (engelsk)