Søg
Close this search box.

Repræsentationer

Et stort og vigtigt arbejde i DASYS er de mange udpegninger til råd og udvalg. Vi lægger stor vægt på at byde ind med de rette faglige kompetencer for derigennem at være en aktiv medspiller i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. De seneste år har der været en stigende søgning til repræsentationer i diverse råd og udvalg.

Når DASYS bliver anmodet om at deltage i et udvalgsarbejde, ser vi det som en væsentlig mulighed for at få sygepleje indskrevet i bl.a. forløbsbeskrivelser, kliniske retningslinjer, strategier for behandling og pleje og udvikling af sundhedsvæsenet.

Forpersonerne for de faglige selskaber indstiller kvalificerede sygeplejersker til at repræsentere DASYS i
udvalgsarbejdet. Ofte betyder det både forskningsmæssig indsigt og erfaring – og en indstilling til at indgå i politiske fora med stor bevågenhed og mange interessenter.

Er du udpeget som repræsentant? 

Læs vores vejledning her.