Søg
Close this search box.

Kommissorium

DASYS’ Dokumentationsråd blev etableret i 2005 efter beslutning på repræsentantskabet novemeber 2004. Rådet rådgiver DASYS’ bestyrelse i egenskab af formanden, som er medlem af DASYS’ bestyrelse.

Dokumentationsrådet arbejder på nationalt niveau med at optimere dokumentation af sygeplejen, så patientens problem, ressourcer og behov beskrives, mål og handlinger dokumenteres og resultater og proces tydeliggøres. 

Dokumentationsrådet optimerer dokumentation med udgangspunkt i flere forskellige perspektiver: 

  • Patientens
  • Fagligt
  • Uddannelsesmæssigt
  • Teknologisk
  • Organisatorisk


Dokumentationsrådet arrangerer en konference årligt med cirka 250 deltagere, hvor målet er at formidle og opnå nyeste viden om dokumentation igennem en dynamisk proces med deltagerne. 

Rådet udarbejder årligt en handleplan og et årshjul med rådets aktiviteter. 

Formål

Rådet har til formål at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendele af sygeplejedata til gavn for patienten, udvikling af faget og anvendelse i forskning. 

Rådet understøtter DASYS’ bestyrelse, og rådgiver de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. Endvidere rådgiver Dokumentationsrådet Dansk Sygeplejeråd, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, med flere og samarbejder både nordisk og internationalt i forhold til terminologi og klassifikationer. 

Rådet er aktuelt repræsenteret i:

  • STARS (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata)
  • MedCom-hjemmepleje-sygehusstandarder
  • Nordisk dokumentationsnetværk
  • Nursing SIG SNOMED CT

 

I dette dokument kan du læse det fulde Kommisorium for Dokumentationsrådet