Søg
Close this search box.

Strategi

Dansk Sygepleje Selskab er en selvstændig paraplyorganisation for sygeplejefaglige selskaber og tværfaglige sammenslutninger. DASYS blev oprettet på initiativ af sygeplejersker og fokuserer på stærk faglighed indenfor sygepleje.

DASYS’ strategi består af en vision for 2025, hvor vi arbejder ud fra fire pejlemærker og tilhørende strategiske tiltag;

  • Fagligt fokus
  • Synlighed
  • Internationalisering
  • Organisering

Læs mere i Strategien for 2025.