Søg
Close this search box.

Anbefalinger

DASYS’ UDDANNELSESRÅDS ANBEFALINGER FOR GRUND-, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF SYGEPLEJERSKER

DASYS uddannelsesråds opgave er at bidrage til at indfri DASYS´ vision for uddannelsesområdet. Således arbejder Uddannelsesrådet på proaktive og konstruktive måder for at synliggøre sygepleje, være meningsdannere, bidrage med viden og være samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen i uddannelsesmæssige sammenhænge.

Uddannelse relateret til sygeplejefagets kernefaglighed står centralt for Uddannelsesrådets indsatser. I dette dokument skelnes imellem:

  • Grunduddannelse: Sygeplejerskeuddannelse. 
  • Specialuddannelse: Specialuddannelser under Sundhedsstyrelsen m.fl. 
  • Videreuddannelse: Diplom-, master-, kandidat-, og phd-uddannelse, som alle giver ECTS-point. 
  • Efteruddannelse: Kortvarige kurser, temadage og lignende. 


Den danske sygeplejerskeuddannelse er en generalistuddannelse på professionsbachelorniveau. Uddannelsen kvalificerer sygeplejersken til selvstændigt at kunne udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje og til at kunne indgå i et fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

DASYS’ Uddannelsesråd er optaget af, hvorledes samfundsudviklingen, patienternes og borgernes ændrede krav påvirker og vil påvirke uddannelse af sygeplejersker på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau. For at kunne imødekomme disse krav, skal der være sammenhæng mellem grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse af sygeplejersker. Sygeplejersker skal uddannes til at agere i et sundhedsvæsen under konstant udvikling. Dette kræver ud over grunduddannelsen systematisk efter- og videreuddannelse samt kontinuerlig kompetenceudvikling.

Uddannelsesrådets anbefalinger

  • Alle sygeplejersker tilbydes relevant kompetencegivende efter- og videreuddannelse. 
  • Alle sygeplejersker tilbydes et tilrettelagt karriereforløb med et systematisk efter- og videreuddannelsestilbud. Karrieforløb kan fx være kliniske, akademiske og/eller ledelsesmæssige. 
  • Alle vejledere på grund-, special-, efter- og videreuddannelser er som minimum uddannet et niveau over den vejledte ifølge Dansk kvalifikationsramme 
  • Specialuddannelserne skal være ECTS givende og indplaceret i det formelle uddannelsessystem.   


Referencer

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (Retsinformation.dk, juni 2022)

Uddannelses- og forskningsministeriet: Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser (juli 2008)

The Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint Declaration of the European Ministers of Education (juni 1999)

Liste over specialuddannelser (SST)