Søg
Close this search box.

Vision og strategi

DASYS FORSKNINGSRÅD –  STRATEGI 2021-2026

 

Vision 

I perioden frem til 2026 har DASYS Forskningsråd medvirket til at sikre en robust forskningskultur til gavn for sygeplejefaget og patienter, hvor produktion og anvendelse af forskning er en integreret og prioriteret del af praksis, og hvor resultater af forskning af sygeplejersker udbredes nationalt og internationalt.

DASYS Forskningsråds strategi bygger på de fire pejlemærker fra DASYS strategien for 2020-2025.


Fagligt fokus –
gennem styrkelse af forskningskulturen dannes et bredt fundament for en evidensbaseret sygeplejefaglig praksis

DASYS Forskningsråd vil have fokus på organisatorisk modenhed – herunder hvordan forskere, ledere og andre kliniske og forskningsinteresserede sygeplejersker støtter hinanden i styrkelsen af en lokal forskningskultur.

DASYS Forskningsråd ønsker at:

 • Fremme samarbejde og dialog mellem de faglige selskaber og DASYS Forskningsråd med henblik på at styrke viden om forskningskultur
 • Udarbejde anbefalinger med fokus på hvordan sygeplejersker med forskellige kliniske funktioner kan bidrage til at styrke en forskningskultur
 • Udbrede viden om hvordan forskellige forskningstraditioner og forskningsmetoder kan bidrage til udvikling af en evidensbaseret praksis og bidrage til at styrke forskningskulturen


Synlighed
– gennem tydeliggørelse af DASYS Forskningsråds vision, strategier og tiltag internt og eksternt

DASYS Forskningsråd vil arbejde målrettet med kommunikation om faglige emner – herunder formidle bredt gennem f.eks. sociale medier, debatindlæg, fagblade, digital folder, podcast og blog, for at øge kendskabet til DASYS Forskningsråds arbejde.

DASYS Forskningsråd ønsker at:

 • Fremme aktualitet og tilgængelighed gennem en opdateret hjemmeside for DASYS Forskningsråd
 • Arbejde for tilbud om forskningskonferencer og master classes
 • Bidrage med viden på området gennem undersøgelse af forholdene for forskning i sygepleje blandt landets sygeplejersker
 • Udbrede viden om DASYS Forskningsråd på relevante uddannelser (bachelor, master, kandidat)


Organisering
– gennem ledelsesmæssigt og institutionelt samarbejde fremmes forskning i sygepleje

DASYS Forskningsråd vil arbejde for at understøtte den organisatoriske udvikling af rammer og vilkår for forskning i sygepleje – herunder arbejde for en robust ledelsesforankring af forskning på alle niveauer af sundhedsvæsenets institutioner.

DASYS Forskningsråd ønsker at:

 • Etablere samarbejde med topledelser og etablering af samarbejdsfora
 • Understøtte kliniske ledelser i forhold til af at styrke forskernes vilkår
 • Motivere ledere, forskere og forskningsinteresserede sygeplejersker til i fællesskab at beskrive veje, rammer og vilkår for forskningskarrierer
 • Medvirke til en øget sammenhængskraft mellem det tværprofessionelle og tværdisciplinære forskningssamarbejde

 

Internationalisering – gennem fremme af internationale netværk og forskningssamarbejde

DASYS Forskningsråd vil fremme etablering og udvikling af internationale relationer mellem forskere i netværk og forskningssamarbejder, for derved at kvalificere forskning i sygepleje på et højt internationalt niveau.

DASYS Forskningsråd ønsker at:

 • Understøtte etablering af internationale netværk og forskningssamarbejde på universitetshospitaler, i kommuner og på uddannelsesinstitutioner
 • Fremme internationalisering af forskning gennem etablering af samarbejde med internationale forskernetværk og fora
 • Bidrage til etablering af internationale master classes og workshops i forskningsrelateret discipliner
 • Fremme mulighed for studieophold / fellow-ship og mentorordninger, der kan facilitere og vejlede forskeren gennem forskningsprocessen fra idé til publicering