Søg
Close this search box.

Vision

VISION

  • Vi er dagsordensættende, når det handler om at imødekomme menneskers behov for sygepleje, og når løsninger skal formuleres.


MISSION

  • Vi synliggør gevinsten ved professionel sygepleje
  • Vi formår at sætte sygepleje på dagsordenen politisk og for den enkelte borger.
  • Vi bidrager til at opretholde ydelser af høj kvalitet og er bevidste om den økonomiske og samfundsmæssige gevinst
  • Vi er fagligt kompetente og udvikler os kontinuerligt for at fastholde et professionelt fokus
  • Vores kompetenceområder og vidensfelt er sygepleje


VÆRDIER

  • Faglige: Vores faglige fokus er udgangspunktet for vores fællesskab og dialog med omverdenen
  • Forskellige: Vi er forskellige og arbejder forskelligt med samme mål for øje
  • Fremsynede: Vi tør skue fremad for derved at sikre udvikling og indflydelse og sætte sygepleje på dagsordenen