Søg
Close this search box.

Faglige selskaber

Dansk Sygepleje Selskab er en selvstændig paraplyorganisation for sygeplejefaglige selskaber (FS’er) og tværfaglige sammenslutninger.

Ifølge vedtægterne optager DASYS medlemmer inden for de faglige- og tværfaglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd (FS’erne), hvis medlemsskaren består af mindst 50 pct. sygeplejersker.

Enkeltpersoner kan ikke optages som medlem af DASYS. 

Spørgsmål om indmeldelse kan stilles til DASYS sekretariat dasys@dasys.dk  eller til formand Pia Dreyer piadreye@rm.dk.

DASYS’ medlemmer (december 2020)

Dansk Selskab for Sårheling

Fagligt Selskab for Akutsygepleje (Daena)

Fagligt Selskab for Anæstesi- Intensiv og Opvågningssygeplejersker (FSAIO)

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker

Fagligt selskab for Gastroenterologiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Geriatriske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker

Fagligt selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker

Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker

Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker

Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med børn og unge

Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Stomiplejen

Fagligt Selskab for Sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling

Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

Fagligt Selskab for Urologiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker

Fagligt Selskab for Øre, – Næse og Halskirurgiske Sygeplejersker