Søg
Close this search box.

Høringssvar

Et af DASYS’ strategiske indsatsområder er at søge indflydelse på det sundhedspolitiske- og sundhedsfaglige område ved at  bidrage med vores sygeplejefaglighed. Det sker blandt andet sker gennem afgivelse af høringssvar, når der skal tages beslutninger om nye retningslinjer, regler, procedurer, uddannelser m.m.

Efterhånden er DASYS en naturlig interessent i arbejdsgrupper, udvalg og ved afgivelse af høringssvar, og når der træffes nye og afgørende beslutninger. På den måde har sygeplejen en stemme og indflydelse på de faglige dagsordener, som DASYS finder det væsentligt at påvirke.

Nedenfor kan du se vores høringssvar tilbage til 2011.

Læs vejledning til faglige selskaber for afgivelse af høringssvar

December: RKKP: Indikatorsæt for Databasen for Akutte Hospitalskontakter 

Oktober: Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser

Oktober: Høring om forslag til at mindske unødig behandling og undersøgelse: “Vælg klogt” + bilag til høringssvar

August: Høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

August: SUM. Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen

Juli: Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko – Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis

Juni: SUM. Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandling af varigt inhabile patienter

Juni: Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om brug af telemedicin

Juni: Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring over udkast til vejledning om journalføring på sygehuse og det præhospitale område, journalføring i almen praksis og speciallægepraksis samt sygeplejefaglig journalføring

Maj: RKKP: Vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser

April: NKR udredning og behandling af diabetiske fodsår

Marts: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Marts: Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for hofteartrose

Januar: Høringssvar vedr. National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Januar: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Januar: Høringssvar vedr. udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Høringssvar vedr. tilbageholdelse af stofmisbrugere – december 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling – dec 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Faglige anbefalinger for telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – okt 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium – okt 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA – juni 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for rehabilitering af patienter med prostatakræft – juni 2016

Høringssvar fra DASYS vedr. Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet – marts 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom – feb 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler – jan 2016

Høringssvar vedr. Anbefalinger til drift af databaser – jan 2016   

Tværsektorielle forløb for mennesker med type 2- diabetes – Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning – jan 2016 

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens transfusionsvejledning – dec. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NIR til forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler – nov. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og rehabilitering til voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade – nov 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for ADHD hos voksne – nov. 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens pjece om samarbejde om forebyggelsesforløb – nov. 2014 

Høringssvar vedr. NIR Brug af intravaskulære og epidurale katetre – okt 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for analinkontinens hos voksne – okt 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. NIR om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede luftvejsinfektioner med fokus på håndtering af ventilations- og respirationsudstyr – okt 2014

Høringssvar bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje – sep 2014 

Høringssvar vedr. ‘Den nationale kliniske retningslinje for Udredning og behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet 2014’ – sep 2014

Høringssvar til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og vejledning om træning i kommuner og regioner – aug 2014

Høringsvar, NKR vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge – marts 2014

Høringssvar fra DASYS vedr. Sundhedsstyrelsens NKR vedr. KOL-rehabilitering – marts 2014    

Høringssvar vedr. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion – feb 2014