Søg
Close this search box.

Dansk Sygepleje Selskabs dokumentationsråd blev etableret i 2005 og har til formål at
medvirke til at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse af
sygeplejedata i plejen og den tværfaglige behandling af klient/beboer/patient samt i udvikling
og forskning inden for området.
Rådet rådgiver DASYS, de faglige selskaber, der er medlem af DASYS, Dansk Sygeplejeråd,
uddannelsesinstitutioner, Sundhedsstyrelsen m.fl. Rådet skal medvirke til at udvikle og
udbrede nationale retningslinjer for dokumentation af sygepleje.
Rådet består af 13 medlemmer, der tilsammen kan dokumentere kompetencer inden for
følgende områder:

  • Sygeplejedokumentation i praksis
  • Implementering af sygeplejedokumentation
  • Kvalitetsudvikling
  • Kliniske retningslinjer
  • Sundhedsinformatik
  • Ledelse
  • Uddannelse og forskning
  • Kommunerne