Søg
Close this search box.

Om Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådets opgave er at bidrage til at indfri Dansk Sygepleje Selskabs vision i forhold til uddannelsesfeltet. Således arbejder rådet på proaktive og konstruktive måder for at synliggøre sygepleje, være meningsdannere, bidrage med viden og være samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen i uddannelsesmæssige sammenhænge.

Uddannelsesrådet har blandt andet til formål at skabe overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder inden for sygepleje. Uddannelse af sygeplejersker i tæt relation til klinisk praksis er et højt prioriteret fokus- og indsatsområde for rådet.

Uddannelsesrådets medlemmer henvender sig til og deltager i relevante fora, råd og udvalg lokalt såvel som på landsplan. Rådet rådgiver Dansk Sygepleje Selskab, de faglige selskaber, der er medlem af Dansk Sygepleje Selskab, Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråd, uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer, ministerier og politikere.

Uddannelsesrådet er sammensat af sygeplejersker med kompetence inden for uddannelsesområdet