Søg
Close this search box.

Publikationer

Sygeplejesensitive indikatorer
I foråret 2023 invitererede Dokumentationsrådet de sygeplejefaglige selskabers bestyrelser til et webinar om sygeplejesensitive indikatorer, hvor vi diskuterede, hvad en sygeplejesensitiv indikator er, og hvad de kan bruges til.

Som opfølgning på Webinaret har vi nu færdiggjort en oversigt over sygeplejesensitive indikatorer i de kliniske kvalitetsdatabaser siden 2021. Den kan findes lige her.

Videoer om vigtigheden af dokumentation og god journalføring
Dokumentationsrådet har lavet en række videoer, som belyser vigtigheden af arbejdet med dokumentation og journalføring – fra både patienters og sygeplejerskers perspektiv. Se videoerne her

Nationale evidensbaserede plejeplaner
Dokumentationsrådet har med input fra dokumentationskonferencen i 2021 udarbejdet en rapport om nationale, evidensbaserede plejeplaner.

Anden entydig identifikation
Dokumentationsrådet har udarbejdet et holdningspapir om identifikation i journalnotater og på navneskilte.

Rapport om værdifuld sygeplejefaglig dokumentation
Dokumentationsrådet har på baggrund af en workshop og bidrag fra 340 sygeplejersker udarbejdet en rapport om værdifuld sygeplejefaglig dokumentation.

National terminologi for sygeplejen
Dokumentationsrådet har stået i spidsen for udarbejdelsen af en national terminologi for sygeplejen.

National terminologi for sygeplejen

Pressemeddelelse om terminologien

Artikel i Sygeplejersken om terminologien

Inspirationskatalog om patientinvolvering i dokumentation
Dokumentationsrådet har udgivet et inspirationskatalog om patientinvolvering i dokumentation.

I forbindelse med udarbejdelse af kataloget er indsamlet en række eksempler:

Udskrivelse af patienter fra akut kardiologisk sengeafsnit
Fotografering af sår som et led i dokumentation
Dokumentation af plejeforløbsplan med patienten
Muligheder og barrierer set fra et sygepleje- og patientperspektiv
Dokumentation i Organkirurgiske senge
Patienter og pårørendes aktive deltagelse i dokumentation på intensiv afdeling
Dokumentation med patienten ved indlæggelse til elektiv kirurgi
Systematisk vagtoverlevering med patienterne
Synliggørelse af sygepleje og patientperspektiv i samarbejde med patienten
Har du gang i maven? 
Telemedicinsk sårbehandling via Pleje.net

Undersøgelse af dokumentationspraksis
Sygeplejerskers dokumentationspraksis blev undersøgt ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 1175 sygeplejersker.

Undersøgelse af evidensbaseret praksis
Den finske sygeplejerske, Ashlee Oikarainen, har via interview i Danmark undersøgt implementering af evidensbaseret praksis. 

Dokumentation af sygepleje – en statusrapport
Udarbejdet af DASYS og DSR i fællesskab