Søg
Close this search box.

Få styr på journalføring – det er blevet dit ansvar som leder

Som leder er du juridisk ansvarlig for, at dine medarbejdere journalfører korrekt. Sådan har det været, siden den opdaterede bekendtgørelse om journalføring trådte i kraft for to år siden – men for mange ledende sygeplejersker kommer dette som en overraskelse.

I en dagligdag, hvor problemstillinger omkring personale og patienter fylder meget, er det ikke altid, at bekendtgørelser får det fulde fokus. Det er dog nødvendigt som ledende sygeplejerske at forholde sig til Bekendtgørelsen om journalføring, BEK nr 1225 af 08/06/2021, og vejledningen om sygeplejefaglig journalføring, VEJ nr 9521 af 01/07/2021. Både bekendtgørelse og vejledning gælder alle, der udfører sygeplejefaglige opgaver.

Som noget nyt er Journalføring nemlig ikke længere kun et personligt ansvar for de udførende – det er også blevet et ledelsesansvar, ifølge autorisationsloven.

Der er især tre punkter, du som ledende sygeplejerske skal forholde dig til. De kommer her.

Tilstrækkelig oplæring i journalføring

Det er dit ansvar, at personalet har de fornødne kompetencer og muligheder for journalføring – og ikke mindst tilstrækkelig oplæring i journalsystemet. Derfor vil det give rigtig god mening i de fleste organisationer at inkludere oplæring i journalføring i introduktion og uddannelse af nye medarbejdere – nyuddannede som erfarne – og ikke mindst udarbejde retningslinjer på området.

Tid til journalføring

Det er også dit ansvar, at dit personale har tilstrækkelig tid til at journalføre. Journalføringen ses som en del af god pleje og behandling, og det er dit ansvar at sikre, at journalføringen ikke bliver et hjørne, man kan skære i en travl hverdag.

En afklaring af, hvad nødvendig journalføring er

Det er dit ansvar at skabe procedurer for, at kun materiale, der er nødvendigt for patientbehandlingen, indgår i patientjournalen, som det hedder juridisk. Begrebet ’nødvendigt’ har i det hele taget fået en central plads i den nye bekendtgørelse, og definitionen af det nødvendige er i høj grad blevet en ledelsesopgave.

Som leder skal du sørge for, at det er tydeligt, hvad der er nødvendigt at få med i journalen – og lige så vigtigt, hvad der ikke er. Det er nødvendigt, at ledelsen går foran og tager nogle drøftelser af det nødvendige – og ikke mindst at linjen er tydelig.

En stor, men ikke uoverkommelig, opgave

Mens noget er nemt at implementere, kommer andet til at kræve både arbejde og omtanke. Blandt andet kommer det til at kræve en del at sætte retningen for journalføring, da det arbejde ofte er noget, der skal løses på tværs af afdelinger.

Det kan også virke vanskeligt at finde ressourcerne til at oplære personalet, opprioritere opgaven og ikke mindst overse journalføringen, når du til dagligt tager ansvar for de mange opgaver, som følger med stillingen som ledende sygeplejerske.

Der er til gengæld også nogle fordele ved at sætte journalerne i spotlightet, for ved at dykke ned i journalføringen får du helt automatisk en langt bedre føling med, hvilken sygepleje der bliver udført i din organisation.

Udarbejdet i fællesskab mellem FS for ledende sygeplejersker og DASYS’ Dokumentationsråd.